HUS Psykiatria

Työpaikkoja lääkäreille.

HUS Psykiatria

Kiinnostaako sinua monipuolinen ja vaihteleva työ Lohjan yleis-/akuuttipsykiatrisella osastolla? Haluatko olla mukana kehittämässä HUS Psykiatrian kenties moderneimman ja viihtyisimmän osaston toimintaa?

Haemme osastonylilääkäriä HUS Psykiatrian Lohjalla sijaitsevalle osastollemme. Työskentelet dynaamisessa ja monipuolisessa − psykiatrisen ja somaattisen erikoissairaanhoidon sekä perusterveydenhuollon päivystys- ja päihdepalvelut saman katon alle kokoavassa – Lohjan sairaalassa, Länsi-Uudenmaan psykiatrian linjalla. Länsi-Uudenmaan linja on HUS Psykiatrian alueellinen linja, joka vastaa kaikkien keskeisten potilasryhmien psykiatrisesta erikoissairaanhoidosta Länsi-Uudenmaan ja Lohjan sairaanhoitoalueilla. Lohjan psykiatrian osasto toimii tiiviissä yhteistyössä linjan muiden osastojen (Raaseporissa sijaitseva avo-osasto ja Psykiatriakeskuksen ruotsinkielinen osasto) sekä HUS Psykiatrian häiriökohtaisten linjojen kanssa.

Yleis- ja akuuttipsykiatrisena osastona Lohjan 24-paikkainen suljettu osasto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen ja kasvamiseen. Alueella on vahvaa päihdepsykiatrista osaamista ja niinpä osastollamme toteutetaan erityispalveluina vapaaehtoista päihdevieroitusta ja korvaushoidon tarpeen arviointi- sekä aloitusjaksoja: osastolla työskentelyn voi no. hyödyntää myös osana päihdelääketieteen erityispätevyyskoulutuksen edellyttämää käytännön palvelua.

Osastonylilääkärinä olet keskeinen osa osastolle ohjattujen potilaiden hoitoketjua ja moniammatillista hoitotiimiä. Vastaat yhdessä ylilääkärin, erikoistuvan lääkärin/lääkärien sekä osaavan ja motivoituneen henkilökunnan kanssa osastopotilaiden hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjaat erikoistuvia lääkäreitä ja toimit heidän senioritukenaan yhdessä ylilääkärin kanssa. Kehität osaston toimintaa yhdessä muun henkilökunnan sekä kollegoiden kanssa vastaamaan nykyaikaisen ja potilaslähtöisen psykiatrisen hoidon tarpeita. Tulevana kehityskohteena osastollamme on potilashoidon kehittäminen häiriökohtaisen organisoitumisen kautta.

Lohjalla ”ihmisen kokoisen” talon ja paikkakunnan edut yhdistyvät suuren työnantajan tarjoamiin mahdollisuuksiin: etenemisnäkymät ovat hyvät ja koulutustarjotin osana yliopistosairaalaa laaja. Lähiohjaus ja perehdytys sovitetaan työntekijän tarpeita vastaavaksi ja konsultaatioapu on pisimmilläänkin vain puhelinsoiton päässä. Oma-aloitteisuuteen ja innovatiivisuuteen kannustetaan potilaiden parhaaksi. Palkkaus on kilpailukykyinen ja pääkaupunkiseudulta tuleville talo tarjoaa ilmaisen edestakaisen bussikuljetuksen. Paikkakunnalta löytyy myös edullisia vuokra-asuntoja. Virka vapautuu 1.10.22, mutta osastonylilääkärin sijaisuudessa voit aloittaa jo 18.7.22 tai sopimuksen mukaan.

Tule hyvän työn tekijäksi!

Älä epäröi kysyä lisätietoja allekirjoittaneilta. Kuulemisiin!

Terveisin ylilääkäri Aino Schwarz, puh. 040 584 1994 tai aino.schwarz@hus.fi ja ylilääkäri Mari Honkasalo, puh. 050 427 5297 tai mari.honkasalo@hus.fi tai rekrypsykiatria@hus.fi