Ylilääkäri, Kotisairaala ja palliatiivinen keskus

Etsimme ylilääkäriä koko Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialuetta palvelevaan kotisairaalaan ja palliatiiviseen keskukseen. Jos sinua kiinnostaa erityisesti uuden ideointi ja muutoksen johtaminen, saatat hyvinkin olla etsimämme henkilö. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle muodostetaan uusi palveluyksikkö, johon kuuluvat alueellinen kotisairaala sekä hyvinvointialueen palliatiivinen keskus. Meillä on jo valmiina innokas ja ammattitaitoinen henkilöstö ja laadukas toiminta, mutta tavoitteenamme on edelleen kehittyä, lisätä kotisairaalahoidon volyymia, potilasmääriä ja innovoida uudenlaisia toimintamalleja potilaskeskeisesti. Ylilääkärin tehtävänkuva on uusi. 

Kotisairaalan ja palliatiivisen keskuksen ylilääkärille kuuluu vastuu palveluyksikön toiminnasta ja taloudesta ja toiminnan kehittämisestä. Tavoitteena on kustannusvaikuttava kotisairaalatoiminta. Ylilääkärinä vastaat palveluyksikön toiminnan lääketieteellisestä johtamisesta sekä toiminnan lääketieteellisestä asianmukaisuudesta ja laadusta.

Ylilääkäri edustaa palveluyksikköä lähiterveyspalveluiden johtoryhmässä sekä tarvittaessa muissa hyvinvointialueen johtoryhmissä ja toimii yhteyshenkilönä yhteistyötahojen suuntaan yhteisvastuullisesti osastonhoitajan kanssa. Ylilääkärin tehtäviin sisältyy raportointi palveluyksikön toiminnasta sekä osallistuminen YTA-alueen ja koko maan palliatiiviseen ja kotisairaalaverkostotyöhön sekä näiden toimintojen kehittämiseen.

Ylilääkäri toimii palveluyksikön lääkäreiden lähiesihenkilönä. Ylilääkäri vastaa siitä, että hyvinvointialueella on riittävästi sekä erityis- että perustason kriteerit täyttävää palliatiivista hoitoa ja hyvinvointialueella mahdollistuu palliatiivisen erityispätevyyskoulutuksen suorittaminen. Kotisairaalan ja palliatiivisen keskuksen ylilääkärin työnkuvaan sisältyy kliinistä työtä kotisairaalassa ja/tai palliatiivisessa keskuksessa noin puolet työajasta. Osittainen etätyö/hybridityö on mahdollista. Ylilääkärillä on päivystysvelvollisuus. 

Kelpoisuusehtona haettavaan virkaan on erikoislääkärin oikeus soveltuvalta alalta sekä kokemus erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä. Soveltuvia erikoisaloja ovat muun muassa yleislääketiede, geriatria, sisätaudit ja akuuttilääketiede. Ylilääkäriltä edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. 

Palliatiivinen erityispätevyys ja aikaisempi työkokemus kotisairaalassa ja/tai palliatiivisten ja saattohoitopotilaiden parissa katsotaan eduksi. Soveltuva johtamiskoulutus ja aikaisempi kokemus hallinnollisista tehtävistä katsotaan erityiseksi ansioksi.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät käytössä olevan työehtosopimuksen mukaisesti. Palvelussuhteen täytössä noudatetaan koeaikaa. Hyväksyttävä todistus terveydentilasta ja huumausainetestin tulos on esitettävä ennen viran vastaanottamista. HYVAEP on savuton työpaikka.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. 

Työhaastattelut järjestetään hakuajan päätyttyä. Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hakuaika päättyy   6.8.2024 klo 14:00

Yhteystiedot

Pauliina Pippola, palvelualuejohtaja lähiterveyspalvelut

Puh. 050 474 3179

pauliina.pippola@hyvaep.fi

27.6. – 2.7. ja 8.7.-4.8. kyselyihin vastaa alueylilääkäri Leena Mäkirintala

Puh. 044 754 1669

leena.makirintala@hyvaep.fi

Lisää avoimia työpaikkoja