Ylilääkäri, geriatrian os.

Haemme asiantuntevaan ammattilaistiimiimme geriatrian ylilääkäriä Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle avoterveydenhuoltoon Liedon, Koski Tl:n, Marttilan, Loimaan, Pöytyän, Auran ja Oripään muodostamalle sote-alueelle. Meillä pääset mukaan aktiiviseen ja toimintaansa kehittävään työyhteisöön.

Työ sisältää ikäkeskuspalvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja tuottamiseen liittyviä tehtäviä sote-alueella tiivissä yhteistyössä alueen muistihoitajien, geriatrien sekä muiden toimintakykyä tukevien palveluiden henkilöstön ja avoterveydenhuollon lääkäreiden kanssa avoterveydenhuollon ylilääkärin alaisuudessa. Työstä pääosa on kliinistä työtä; työnkuvaan sisältyy Liedon, Koski Tl:n ja Marttilan alueille painottuvaa geriatrin potilastyötä vastaanotolla ja mahdollisesti tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa sekä konsultaatiotuen antamista terveyskeskuslääkäreille.

Toivomme sinulta kykyä itsenäiseen työhön, kehittämismyönteisyyttä, hyviä yhteistyötaitoja ja joustavaa työskentelytapaa.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet ja erikoislääkärin tutkinto soveltuvalta alalta, mieluiten geriatrialta. Hallinnollinen koulutus ja kokemus katsotaan eduksi. Pätevien hakijoiden puuttuessa huomioidaan laillistetun lääkärin oikeudet omaavat erikoistumiskoulutuksessa olevat.

Viran aloittamisen ajankohta on sovittavissa. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalallla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyytä edellyttävistä tehtävistä sekä soveltuva johtamiskoulutus tai kokemusta alan johtamisesta ja kehittämisestä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Kirsi Jokinen, avoterveydenhuollon ylilääkäri
email: kirsi.jokinen@varha.fi
puh: 050 311 4652
Taru Falenius, toimintakykyä ylläpitävien palveluiden johtaja
email: taru.falenius@varha.fi
puh: 040 579 6749
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hakuaika päättyy  1.9.2023 14:00

Lisää avoimia työpaikkoja