Vaasan Keskussairaala

Työpaikkoja lääkäreille.

Vaasan Keskussairaala

Haemme nyt psykiatriaan, radiologiaan ja fysiatriaan erikoistuvia lääkäreitä!

Kiinnostaisiko sinua työskennellä jollakin näistä erikoisaloista Vaasan keskussairaalassa, joka on äänestetty yhdeksi maan eturivin koulutuspaikoista useana vuotena peräkkäin? Nuoret lääkärit nostavat esiin arvokkaan oppimisympäristön, jossa on monenlaisia mahdollisuuksia osallistua käytännön työhön. Myös helposti lähestyttäviä erikoislääkäreitä ja heiltä saatua tukea arvostetaan.

Vaasan keskussairaala on paitsi korkeasti arvostettu erikoistumissairaala, se on myös innovatiivinen ja toteuttaa monenlaisia kehittämisprojekteja. Tällä hetkellä rakennamme yhdessä piirin kuntien kanssa hyvinvointikuntayhtymää, jonka tehtävä on tarjota sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut alueella vuoden 2022 alusta alkaen. Hoito- ja toimintaprosesseja kehitetään myös uuden sairaalarakennuksen moderneissa ja korkealaatuisissa tiloissa, joissa on valmius hyödyntää tulevaisuuden teknologiaa. Meillä saat siten mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti. Räätälöidään yhdessä sinulle sopiva paikka!

Tule joukkoomme ja lähetä hakemuksesi tässä:

Psykiatrian erikoistuva lääkäri: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoistuva-laakari-psykiatria-vshp-15-11-21/
Radiologian erikoistuva lääkäri: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoistuva-laakari-radiologia-vshp-17-9-21/
Fysiatrian erikoistuva lääkäri: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoistuva-laakari-fysiatria-vshp-06-1-21/

Kysymykset voit osoittaa:

Psykiatrian vastuualuejohtaja Mirja Remekselle (mirja.remes@vshp.fi), puh. 040 543 3921)
Radiologian ylilääkäri Reijo Autiolle (reijo.autio@vshp.fi, puh. 040 670 3418)
Fysiatrian ylilääkäri Annica Sundbergille (annica.sundberg@vshp.fi, puh. 050 438 5973).

————————————————————————–

Nu söker vi specialiserande läkare inom psykiatri, radiologi och fysiatri!

Är du intresserad av att arbeta inom någon av dessa specialiteter vid Vasa centralsjukhus, som under flera år har röstats fram till ett av landets främsta utbildningsställen? Unga läkare lyfter fram den värdefulla inlärningsmiljön som präglas av de många möjligheterna till delaktighet i det praktiska arbetet. Därtill har lättillgängligheten till och stödet av specialistläkare som fås vid Vasa centralsjukhus varit uppskattat.

Förutom att vara ett högt värderat specialiseringssjukhus är Vasa centralsjukhus innovativt med varierande utvecklingsprojekt. Just nu arbetar vi tillsammans med kommunerna i distriktet för att gemensamt bilda en välfärdssamkommun som från och med år 2022 kommer tillhandahålla den social- och primärvård samt specialiserade sjukvård som ordnas i regionen. Vård- och verksamhetsprocesserna utvecklas även genom en ny sjukhusbyggnad med moderna och högklassiga utrymmen och beredskap att utnyttja framtidens teknologi. Hos oss ges du därför möjlighet till en professionell utveckling. Tillsammans skräddarsyr vi en plats som passar dig!

Bli en i vårt team och sök här:

Specialiserande läkare i psykiatri: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/specialiserande-lakare-psykiatri-vshp-15-11-21-1/
Specialiserande läkare i radiologi: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/specialiserande-lakare-radiologi-vshp-17-9-21/
Specialiserande läkare i fysiatri: https://www.kuntarekry.fi/se/jobbar/specialiserande-lakare-fysiatri-vshp-06-1-21/

Förfrågningar kan riktas till: 

Ansvarsområdesdirektör inom psykiatri Mirja Remes (mirja.remes@vshp.fi, tel. 040 543 3921) 
Överläkare i radiologi Reijo Autio (reijo.autio@vshp.fi, tel. 040 670 3418)
Överläkare i fysiatri Annica Sundberg (annica.sundberg@vshp.fi, tel. 050 438 5973).