Tyks Neuropsykiatria

Haemme Turun yliopistolliseen keskussairaalaan psykiatrian tulosalueelle Vanhus-, Neuro – ja Riippuvuuspsykiatrian palvelualueelle, neuropsykiatrian työryhmään osastonylilääkäriä määräaikaiseen virkasuhteeseen. Työsuhteen kesto 1 vuosi. Aloitus 2.1.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Osastonylilääkäri työskentelee perustettavassa, määräajan toimivassa neuropsykiatrian jononpurkutyöryhmässä osana moniammatillista tiimiä, johon kuuluu psykologi, sosiaalityöntekijä, sekä sairaanhoitajia. Kyseessä olevaan virkaan valittu toimii työryhmän vastuulääkärinä.
Perustettavan määräaikaisen työryhmän tavoitteena on purkaa neuropsykiatrian työryhmän hoitotakuut ylittävää jonoa erityisesti ADHD-tutkimuksiin tulevien, mutta myös autismikirjon häiriöiden osalta. Tehtävään kuuluu diagnostiikan teko ja hoitosuunnitelmien laatiminen.

Viran täytössä noudatamme 4 kk:n koeaikaa. Haastattelut pyrimme järjestämään heti hakuajan päättymisen jälkeen.

Kuulumme Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Palvelualuejohtaja, osastonylilääkäri Sanna-Maija Perälä (sanna-maija.perala@varha.fi), p. 040 642 78385
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.


Kiinnostaisiko työ psykiatrialla?

Tyks Psykiatria tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kehittyvällä erikoisalalla ja työtehtäviä löytyy organisaatiomme kaikilta vastuualueilta lastenpsykiatriasta vanhuspsykiatriaan ja mielialahäiriöiden hoidosta psykoosien ja riippuvuussairauksien hoitoon. Äläkä unohda keihäänkärkeämme – Neuromodulaatioyksikköä! Jatkossa tulemme tarjoamaan töitä myös oikeuspsykiatriasta kiinnostuneille. Nyt on erinomainen mahdollisuus päästä vaikuttamaan omaan työnkuvaan ja kehittyvän organisaation tulevaisuuteen! Tyks Psykiatria kuuluu Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen.

Lisätietoja: Leena Kähäri leena.kahari@varha.fi

Tutustu Tyks Psykiatrian avoimiin työpaikkoihin Kuntarekryssä

Olen kiinnostunut, ottakaa minuun yhteyttä (linkki lomakkeelle)


Lisää avoimia työpaikkoja