Tyks Laboratoriot, kliininen mikrobiologia

Erikoislääkäri sekä erikoistuva lääkäri

Tyks Laboratoriot tuottaa laboratoriopalveluita Varsinais-Suomen hyvinvointialueen terveydenhuollon yksiköille. Lisäksi se palvelee Tyksin yhteistoiminta-aluetta (mukaan lukien Ahvenanmaa) ja tuottaa erikoistutkimuksia valtakunnallisesti. Kliinisen mikrobiologian palvelualue jakautuu kolmeen diagnostiikkaprosessin: Bakteriologia ja mykologia, Molekyylimikrobiologia ja virologia sekä Immunologia ja serologia.

Erikoislääkäri

Etsimme nyt erikoislääkärivahvistusta erityisesti Immunologian ja serologian prosessiin, mutta suosimme ristiin työskentelyä prosessien välillä, joten tehtäviä voidaan muokata hakijan osaamisen ja kiinnostuksen sekä työyhteisön tarpeiden mukaan. Työnkuvaan kuuluu päivittäistä laboratoriotyötä, diagnostiikan kehittämistä erityisesti lääketieteelliset näkökohdat huomioiden, laatujärjestelmään liittyviä tehtäviä sekä koulutettavien erikoislääkäreiden ja mikrobiologien ohjaamista. Laboratoriomme toimii joka päivä, ja meillä on vapaamuotoinen viikonloppupäivystys. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta kliinisestä laboratoriodiagnostiikasta sekä hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä. Eduksi luetaan tutkimusaktiivisuus kliinisen mikrobiologian ja immunologian alalta, sujuva suullinen ja kirjallinen ruotsin kielen taito sekä kiinnostus tietojärjestelmiin.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. (kliininen mikrobiologia)

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja tyydyttävä suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Haku päättyy 11.9.2023 14:00

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoislaakari-kliininen-mikrobiologia-varha-04-1048-23/

Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja virasta antaa Kaisu Rantakokko-Jalava, kaisu.rantakokko-jalava@varha.fi tai p. 050 463 7270.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Erikoistuva lääkäri

Erikoistuva lääkäri työskentelee jaksoittain kaikissa prosesseissa. Työnkuvaan kuuluu päivittäistä laboratoriotyötä, perehtymistä laatujärjestelmään ja muihin alan erikoislääkärille välttämättömiin osaamisalueisiin sekä diagnostiikan kehittämistä erityisesti lääketieteelliset näkökohdat huomioiden. Laboratoriomme toimii joka päivä, ja meillä on vapaamuotoinen viikonloppupäivystys.

Työ edellyttää hyvää yhteistyö- ja organisointikykyä. Eduksi katsotaan kokemus työskentelystä kliinisessä laboratoriossa sekä tutkimusaktiivisuus alalla joka tukee erikoistumista.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Edellytämme voimassa olevaa opinto-oikeutta kliinisen mikrobiologian erikoislääkärin koulutusohjelmaan. Virka täytetään enintään sen pituiseksi ajaksi, jonka hakija tarvitsee erikoislääkärin pätevyysvaatimusten mukaista koulutusta varten ao. erikoisalalla, käytännössä virka täytetään tarvittavan yliopistosairaalapalvelun pituiseksi ajaksi. Tämän osoittamiseksi hakijan tulee tehdä hakemukseen selvitys suoritetusta ja puuttuvasta erikoistumispalvelusta yleis- ja erikoiskoulutus sekä yliopistoklinikkapalvelut eriteltyinä.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Tehtävään valittavalle tullaan teettämään turvallisuusselvityslain mukainen turvallisuusselvitys, joka hyväksyttynä on edellytys virkamääräykselle.

Haku päättyy 11.9.2023 14:00

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoistuva-laakari-kliininen-mikrobiologia-varha-04-1059-23/

Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja virasta antaa Kaisu Rantakokko-Jalava, kaisu.rantakokko-jalava@varha.fi, p. 050 463 7270.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Lisää avoimia työpaikkoja