Turun kaupunginsairaala – Sairaalapalvelut, Turun hyvinvointitoimiala

Työpaikkoja lääkäreille.

Turun kaupunginsairaala – Sairaalapalvelut, Turun hyvinvointitoimiala

Turun kaupunginsairaala

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala
Sairaalapalvelut

Tervetuloa Turun kaupungin hyvinvointitoimialalle sairaalapalveluihin erikoistumaan, tekemään reunapalveluita tai muuten vain oppimaan laaja-alaisesti geriatrisen ja sisätautisen potilaan hoidosta. Meillä on myös mahdollista perehtyä neurologisen potilaan hoitoon sekä palliatiiviseen hoitoon.

Sairaalassamme hoidetaan vaativia potilaita moniammatillisissa tiimeissä.  Lisäksi meillä on hyvin aktiivinen kotisairaalatoiminta. Tukenasi on useita eri erikoisalojen erikoislääkäreitä taaten laadukkaan konsultaatio- ja päivystystuen.

Meillä voit normaalin työajan lisäksi tehdä päivystystyötä kartuttaen tärkeätä kokemusta osastopäivystyksestä sekä ansaita lisätuloja. Lyhyempienkin jaksojen jälkeen on tilannekohtaisesti mahdollista ottaa osaa sairaalan päivystysrinkiin.

Olemme aloittamassa erikoistuvan lääkärin koulutusrungon kehittämistä, johon on mahdollista päästä vaikuttamaan. Lisäksi järjestämme uudistuksena noin viikon palkallisen perehdytyksen, jossa erikoistuva lääkäri tai lääkärin sijaisena toimiva saa perehtyä lääkärin tehtäviin osastoilla sekä käytettäviin tietojärjestelmiin. Meillä on talon sisäistä koulutusta, jonka lisäksi lääkäreillä on mahdollisuus osallistua aktiivisesti talon ulkopuolisiinkin koulutuksiin. 

Meillä erikoistuneiden lääkärien kommentteja:

”Kun pääsen perehtymään iäkkään potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon ja oppimaan siitä mahdollisimman paljon, se on ehdoton hyvä puoli. Lisäksi sisäinen konsultaatio on sujuvaa”.

”Vaikka työ on itsenäistä, moniammatillista yhteistyötä tehdään myös paljon”.

”Sairaalatyö on mielenkiintoista – työtä tehdään porukalla. Muut erikoistuvat lääkärit ja kokeneemmat kollegat tekevät töitä yhdessä ja apua saa aina. Potilasta hoidetaan yhdessä moniammatillisesti”.

Tilaisuus perehtyä saattohoitoon ja palliatiiviseen hoitoon Turun sairaalapalveluissa.

Toimintamme laajennuttua tiimissämme Kaskenlinnan sairaalassa olisi tilaa erikoistuvalle lääkärille tai erikoislääkärille.

Palliatiivisesta hoidosta kiinnostuneelle kollegalle löytyy nyt töitä vaikka heti. Meillä on mahdollisuus tehdä eri pituisia jaksoja (mieluummin alkaen 2 kk), saa mielellään olla pidempään.

Jos kiinnostaa – nyt tai myöhemmin – ota yhteyttä! 

–          Yksiköllämme on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyyden erityisyksikkökoulutusoikeus.

–          Työskentely erikoislääkäreiden (geriatri ja palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys) päivittäisessä ohjauksessa.

–          Yksikköön kuuluu kotisaattohoidon tukiosasto, kotisaattohoito, palliatiiviset osastot Kaskenlinnassa ja Karinakodissa Hirvensalossa sekä hengityshalvausyksikkö.

–          Teemme säännöllisesti yhteistyötä Tyksin Palliatiivisen keskuksen ja perusterveydenhuollon (erityisesti kotihoito ja tehostettu palveluasuminen) kanssa.

–          Vastaamme turkulaisten erityistason saattohoidosta ja kotisaattohoidosta.

–          Osastoilla on mahdollisuus tehdä palliatiivisia toimenpiteitä.

–          Toimenkuva voidaan sopia kiinnostuksesi ja koulutustarpeittesi mukaan.

–          Kaupan päälle saat ison joukon taitavia ja mukavia kollegoita Turun sairaalapalveluissa (mm. geriatria, sisätaudit, neurologia, onkologia).

Kiinnostuitko tarjoamistamme mahdollisuuksista?

Ota yhteyttä:

El. Marikka Kuoppamäki (marikka.kuoppamaki@turku.fi)

Ylil. Paula Viikari (paula.viikari@turku.fi)

Ylil. Juhani Juhola (juhani.juhola@turku.fi)

Lisätiedot:
www.turku.fi/laakariksi
www.turku.fi/laakariksi-sairaalapalveluihin
www.turku.fi/rekry