Terveyskeskuslääkärin sijaisuus ikääntyneiden palveluissa, Turku

Hakuaika päättyy   1.8.2024  14:00

HAE TYÖPAIKKAA

Terveyskeskuslääkärin sijaisuus ikääntyneiden palveluissa Turun avoterveydenhuollossa ajalla 2.1. – 2.11.2025

Ikääntyneiden palveluissa lääkärit työskentelevät kotihoidossa, ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä, tilapäishoidon yksiköissä ja Kurjensiiven arviointiyksiköissä. Työtä tehdään kotihoidon toimistolla sairaanhoitajatyöparin kanssa tai arviointi- tai asumispalveluyksikössä moniammatillisessa hoitotiimissä.

Työaika on liukuva, päivystysvelvollisuutta ei ole ja osa-aikatyö on mahdollista. Työnhallinta koetaan ikääntyneiden palveluissa yleensä hyväksi ja työpäivän aikataulun voi usein itse suunnitella lähitiimin kanssa. Haasteellisille potilaille on aikaa, ja lääkäri pystyy hoitamaan potilasta kokonaisvaltaisesti.

Kotihoidon lääkärin työpäivään kuuluu sairaanhoitajan konsultaatioita ja potilaiden vuosikontrolleja, jotka kotihoidossa tehdään kotikäynteinä, joihin pyritään usein saamaan mukaan myös omainen. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä lääkäri pyrkii hoitamaan potilaan kaikki asiat elämän loppuun asti pääsääntöisesti ilman siirtoja muualle, ja jokaiselle potilaalle pyritään tekemään ennakoiva hoitosuunnitelma. Arviointiyksiköissä panostetaan potilaan geriatriseen kokonaisarvioon ja hoitoon sekä kuntoutukseen niiden potilaiden kohdalla, joiden kotona pärjääminen on heikentynyttä. Ikääntyneiden palveluissa on mahdollista suorittaa osa sekä YEK- että erikoistumisjaksoa (yleislääketiede ja geriatria).

YEK-lääkäreille ja erikoistuville järjestetään viikoittain konsultaatiotunti tai ryhmänohjaus, jolloin käsitellään jotain geriatrisesti tärkeää aihetta. Työyksikössä on konsultoitavissa geriatri/geriatreja. Lääkäreiden on mahdollista osallistua geriatrian aamukoulutuksiin, palliatiivisen keskuksen aamukoulutuksiin ja/tai terveysasemien keskiviikkokoulutuksiin tarpeen ja koulutusjakson vaatimusten mukaan. Lääkärit tapaavat lisäksi 2 kertaa viikossa aamupalaverin merkeissä.

Kelpoisuusvaatimuksena on suomessa laillistetun lääkärin oikeudet ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
Eduksi luemme hyvän suullisen ja kirjallisen ruotsin kielen taidon.

Sinua odottaa kiva hyväntuulinen porukka, jossa on hyvä tehdä töitä! Opit varmasti paljon geriatrisista potilaista!

Lääkärikollegio on tosi mukava ja auttaa uutta lääkäriä työssä. Esihenkilön kanssa on mahdollista keskustella sijoituksesta (esim. kotihoito/asumispalvelut tai missäpäin Turkua sijoitus olisi), hakijan toiveet pyritään huomioimaan. Osapäiväinenkin työ on mahdollista, vaikka ensisijaisesti haemme tähän sijaisuuteen kokopäiväistä tekijää. Työ sopii hyvin esim. osaksi yek-palvelua tai yle/ger-erikoistumispalvelua.

Lisätietoja

http://varha.fiYhteystiedot

Yl Heli Leino, heli.leino@varha.fi,

vt yl Kirsi-Marja Laine, kirsi-marja.laine@varha.fi

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/terveyskeskuslaakarin-sijaisuus-ikaantyneiden-palveluissa-turku-varha-03-713-24/?&limit=24&organisation=39800,39800,39800

Lisää avoimia työpaikkoja