Osastonylilääkäri nuorisopsykiatrialle

Haemme Satakunnan hyvinvointialueelle nuorisopsykiatrian vastuuyksikköömme osastonylilääkäriä.

Työtehtäviisi kuuluu potilastyön lisäksi toiminnan kehittäminen yhdessä ylilääkärin ja yksikön muiden osastonylilääkäreiden kanssa, sekä erikseen sovitut vastuutehtävät. Järjestämme tehtävään hyvän perehdytyksen sekä seniorituen. Työyhteisösi jäsenet ovat kokeneita oman alansa ammattilaisia ja he ovat tukenasi päivittäisessä työssäsi.

Suurin osa nuorisopsykiatrian toimintayksiköistä siirtyy uuteen Satapsykiatriarakennukseen Poriin syyskuussa 2023. Lisäksi poliklinikkatoimintaa on edelleen Kankaanpäässä, Raumalla ja Harjavallassa. Uuteen rakennukseen tulee uudenlaista toimintaa, kuten esimerkiksi syömishäiriöyksikkö ja akuuttiyksikkö. Toimintamme monipuolistuessa myös lääkärityövoiman tarve kasvaa. Liity toimivaan työyhteisöömme ja ole osa moniammatillista asiantuntijaverkostoamme!

Kelpoisuusehtona virkaan on nuorisopsykiatrian erikoislääkärin tutkinto.

Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaan. Lisistä tehdään erillinen päätös.

Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Noudatamme kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry järjestelmän kautta. Alkuperäiset tutkintotodistukset tarkastetaan haastateltavilta. Ilmoituksen ja hakuohjeet löydät kokonaisuudessaan myös osoitteessa www.sata.fi/rekry.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: Rekrytointipalvelut puh. 044 707 6979 tai
044 403 2604 tai rekry@sata.fi

Annamme mielellämme tarkempia lisätietoja.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonylilaakari-nuorisopsykiatrialle-sat-05-302-23/


Haku päättyy 19.9.2023 klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.sata.fi

Yhteystiedot

Ylilääkäri Anna Mäkelä, p. 044 707 4767, anna.makela@sata.fi
Osastonylilääkäri Minna Wahlman, p. 050 4353 935, minna.wahlman@sata.fi
Osastonylilääkäri Sanna Mattila, p.044 707 4766, sanna.mattila@sata.fi

Erikoislääkäri ja lääkäri, Nuorisopsykiatria

Haemme Satakunnan hyvinvointialueelle nuorisopsykiatrian vastuuyksikköön erikoislääkäriä ja lääkäriä.

Suurin osa nuorisopsykiatrian toimintayksiköistä siirtyy uuteen Satapsykiatriarakennukseen Poriin syyskuussa 2023. Lisäksi poliklinikkatoimintaa on edelleen Kankaanpäässä, Raumalla ja Harjavallassa. Uuteen rakennukseen tulee uudenlaista toimintaa, kuten esimerkiksi syömishäiriöyksikkö ja akuuttiyksikkö. Toimintamme monipuolistuessa myös lääkärityövoiman tarve kasvaa.

Työtehtäviisi kuuluu pääsääntöisesti potilastyö. Työyksikkö on neuvoteltavissa ja voit työskennellä esimerkiksi poliklinikalla, osastolla tai akuuttiyksikössä. Järjestämme tehtävään hyvän perehdytyksen sekä seniorituen. Työyhteisösi jäsenet ovat kokeneita oman alansa ammattilaisia ja he ovat tukena päivittäisessä työssäsi.

Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaan. Lisistä tehdään erillinen päätös.

Edellytämme työntekijöiltämme tartuntatautilain (48§) mukaista rokotussuojaa
Tehtäväkohtainen palkka määräytyy LVES:n mukaan. Lisäkoulutukset ja pätevyydet huomioidaan palkkauksessa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan toistaiseksi. Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry – järjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta. Tutkintotodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen. Tarkistamme haastateltavilta alkuperäiset todistukset. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: Rekrytointipalvelut rekrytointi@sata.fi,
puh. 044 403 2604 tai 044 707 6979.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoislaakari-ja-laakari-nuorisopsykiatria-sat-05-300-23/

Haku päättyy 21.9.2023 klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.sata.fi

Yhteystiedot

Ylilääkäri Anna Mäkelä, p.044 707 4767, anna.makela@sata.fi
Osastonylilääkäri Minna Wahlman, p.050 4353 935, minna.wahlman@sata.fi
Osastonylilääkäri Sanna Mattila, p.044 707 4766, sanna.mattila@sata.fi

Ylilääkäri, Psykiatrian palveluiden vastuualue

Satakunnan hyvinvointialueen, Erityis- ja sairaalapalveluiden toimialueella, Psykiatrian palveluiden vastuualueella on avoinna akuuttipsykiatrian ylilääkärin virka.

Ylilääkärinä toimit yksikön hallinnollisena esimiehenä yhdessä yksikön ylihoitajan kanssa. Vastaat ensisijaisesti yksikön toiminnallisista edellytyksistä, taloudesta sekä yhteistyöstä muihin vastuualueen yksiköihin ja toimialueen muihin vastuualueisiin johtamasi kokonaisuuden osalta. Osallistut myös kliiniseen työhön.

Virkaan valittavalta edellytämme laillistetun lääkärin ja psykiatrian erikoisalan erikoislääkärin tutkintoa ja usean vuoden työkokemusta erikoislääkärin työstä.
Edellytämme myös kehitysmyönteisyyttä ja kokemusta toiminnan kehittämisestä. Lisäksi edellytämme hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa.

Työn menestyksekäs hoitaminen vaatii hyviä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitoja, ja tiivistä yhteistyötä alueen perustason terveydenhuollon ja toimialueen yksiköiden välillä.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy LVES:n mukaan. Lisäkoulutukset ja pätevyydet huomioidaan palkkauksessa.

Virka täytetään sopimuksen mukaan toistaiseksi. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista, viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry – järjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta. Tutkintotodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen. Tarkistamme haastateltavilta alkuperäiset todistukset. Aloitamme haastattelut jo hakuaikana.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: Rekrytointipalvelut rekrytointi@sata.fi,
puh. 044 403 2604 tai 044 707 6979.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/ylilaakari-psykiatrian-palveluiden-vastuualue-sat-05-284-23/

Haku päättyy 18.9.2023 klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.sata.fi

Yhteystiedot

Vastuualuejohtaja Jukka Kärkkäinen, jukka.karkkainen@sata.fi

Lääkäri, Satapsykiatria, kesäkoulu 2024

Haemme lääkärien kesäsijaisia Satapsykiatrialle ajalle 3.6.- 28.7.2024.

Satapsykiatrian kesäkoulu tarjoaa kesätyötä vastavalmistuneille lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille, joilla on psykiatrian kurssi käytynä. Kesäkoulu on suosittu, tarkoin suunniteltu ja ohjattu, ja se saakin joka vuosi osallistujilta erinomaista palautetta. Kesäkoulu on koettu erittäin hyödyllisenä esimerkiksi myöhemmässä terveyskeskustyöskentelyssä.

Kesäkoulu on ohjattua, mikä tarkoittaa vahvaa senioritukea ja viikoittaisia luentoja psykiatrian eri erikoisaloilta. Luennot ja työskentely tapahtuvat Porissa uudessa Satapsykiatrian rakennuksessa. Myös Raumalle on mahdollista sijoittua kesäkouluun. Satakuntaan on hyvät kulkuyhteydet.

Meiltä löydät myös vastapainoa työlle! Satakunnassa on tapahtumia ympäri vuoden, harrastusmahdollisuudet ovat monipuoliset ja asuminen edullista.

Kesäkouluun tulijat pääsevät osallistumaan Satakunnan Lääkäripäivään ja myös Pori Jazzeille. Lisäksi teemme vapaa-ajalla retken Yyteriin, ajelemme resiinoilla Pomarkussa, ym. mukavaa. Haluamme, että viihdyt meillä!

Hakemuksen tulee olla perillä hakuajan päättymiseen mennessä. Teemme haastatteluja jo hakuaikana ja ilmoitamme valinnoista nopeasti.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan Lääkärisopimuksen mukaisesti. Muut ehdot määräytyvät HYVTES:n mukaan.

Hakemukset lähetetään ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry – järjestelmän (www.kuntarekry.fi) kautta. Ilmoitus ja hakuohjeet löytyvät osoitteesta sata.fi/rekry. Tutkintotodistuksia ei tarvitse liittää hakemukseen. Tarkistamme haastateltavilta alkuperäiset todistukset.

Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: Rekrytointipalvelut, puh. 044 403 2604 tai
044 707 6979.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/laakari-satapsykiatria-kesakoulu-2024-sat-05-299-23/

Hakuaika päättyy 19.9.2023 klo 15:00.

Lisätietoja

http://www.sata.fi

Yhteystiedot

Vastuualuejohtaja Jukka Kärkkäinen
jukka.karkkainen@sata.fi
044 707 4564
Ylilääkäri Ulla Saxén
ulla.saxen@sata.fi
044 707 9436

Lisää avoimia työpaikkoja