Salon terveyskeskussairaala

Työpaikkoja lääkäreille.

Salon terveyskeskussairaala

Erikoistuva lääkäri Salon Terveyskeskussairaalaan

Salon terveyskeskussairaalassa on haettavana geriatriaan erikoistuva lääkäriä määräaikainen virkasuhde. 

Salon terveyskeskussairaala on erikoislääkärivetoinen sairaala, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan aikuispotilaita. Osastoja on aktiivisesti kehitetty viime aikoina; 29.8.2022 alkaen osastoja on viisi aiemman kolmen sijaan: AVH-osasto 20 sairaansijaa, Infektio-osasto 20 sairaansijaa, Tules-osasto 20 sairaansijaa, palliatiivisen ja saattohoidon osasto 15 sairaansijaa, ja geriatrinen arviointiyksikkö 15 sairaansijaa. Saattohoito-osaston yhteydessä toimii myös palliatiivinen poliklinikka. 
Moniammatillisessa työyhteisössämme toimivat lääkärit, hoitajat, fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, palveluohjaajat, osastonsihteerit ja laitoshuoltajat. Toimimme samassa rakennuksessa Tyks/Salon sairaalan kanssa ja teemme tiivistä yhteistyötä. Potilaat tulevat meille päivystyksestä, erikoissairaanhoidon osastoilta ja jonkin verran myös suoraan kotoaan. Tavoitteenamme on potilaiden hyvä hoito, potilasprosessien sujuvuus yhteistyössä lähettävien tahojen sekä mahdollisesta jatkohoidosta vastaavien tahojen kanssa. Tervetuloa mukaan kehitysmyönteiseen porukkaamme! 

Kelpoisuusvaatimus erikoistuvan lääkärin virkaan: Suomessa laillistettu lääkäri.

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työaika: 38 t 15 min/viikko. Mahdollisuus viikonlopun osaston päiväpäivystykseen tai takapäivystykseen. 

Potilastietojärjestelmä: EfficaLC. 

Palkkaus: LS ja paikallinen palkkaussopimus. 

Työ alkaa: sopimuksen mukaan. 

Virkasuhde täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt valitsevalle viranomaiselle hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Koeaika määräaikaisessa virkasuhteessa on puolet palvelussuhteen kestosta,mutta maksimissaan 6kk.

Kerron mielelläni enemmän: 
Janika Iivonen, vt. ylilääkäri, janika.iivonen@salo.fi, p. 044 772 6026

Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kaupunki/kirjaamo, PL 77, 24101 SALO.Kuoreen merkintä Hakemus/erikoistuva lääkäri. 
Myös paperiset hakemukset tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään. Hakemuksia ei palauteta

Haku tehtäviin päättyy 31.08.2022 klo 12.

Lisää tietoa linkeistä: erikoistuvalääkäri https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoistuva-laakari-460985/

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Erikoislääkäri Salon Terveyskeskussairaalaan

Salon terveyskeskussairaalassa on haettavana erikoislääkärin virka vakituiseen virkasuhteesen. 
Salon terveyskeskussairaala on erikoislääkärivetoinen sairaala, jossa hoidetaan ja kuntoutetaan aikuispotilaita. Osastoja on aktiivisesti kehitetty viime aikoina; 29.8.2022 alkaen osastoja on viisi aiemman kolmen sijaan: AVH-osasto 20 sairaansijaa, Infektio-osasto 20 sairaansijaa, Tules-osasto 20 sairaansijaa, palliatiivisen ja saattohoidon osasto 15 sairaansijaa, ja geriatrinen arviointiyksikkö 15 sairaansijaa. Saattohoito-osaston yhteydessä toimii myös palliatiivinen poliklinikka. 

Moniammatillisessa työyhteisössämme toimivat lääkärit, hoitajat, fysio-, toiminta- ja puheterapeutit, palveluohjaajat, osastonsihteerit ja laitoshuoltajat. Toimimme samassa rakennuksessa Tyks/Salon sairaalan kanssa ja teemme tiivistä yhteistyötä. Potilaat tulevat meille päivystyksestä, erikoissairaanhoidon osastoilta ja jonkin verran myös suoraan kotoaan. Tavoitteenamme on potilaiden hyvä hoito, potilasprosessien sujuvuus yhteistyössä lähettävien tahojen sekä mahdollisesta jatkohoidosta vastaavien tahojen kanssa. Tervetuloa mukaan kehitysmyönteiseen porukkaamme! 

Työsuhteen tietoja:
Kelpoisuusvaatimuksena Suomessa laillistettu lääkäri ja erikoislääkärin oikeus virkaan soveltuvalla erikoisalalla (geriatria, sisätaudit, neurologia tai muu soveltuva ala). 

Tehtävässä edellytetään hyvää suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. 
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa

Työaika: 38 t 15 min/viikko. Mahdollisuus viikonlopun osaston päiväpäivystykseen tai takapäivystykseen. 

Potilastietojärjestelmä: EfficaLC. 

Palkkaus: LS ja paikallinen palkkaussopimus. 

Työ alkaa: sopimuksen mukaan. 

Virkasuhde täytetään ehdollisena, kunnes valittu on esittänyt valitsevalle viranomaiselle hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan.

Koeaika vakituisessa virkasuhteessa on 6 kuukautta.


Kerron mielelläni enemmän: 
Janika Iivonen, vt. ylilääkäri, janika.iivonen@salo.fi, p. 044 772 6026
Mahdollinen paperihakemus lähetetään osoitteeseen Salon kaupunki/kirjaamo, PL 77, 24101 SALO. Kuoreen merkintä Hakemus/erikoislääkäri tai terveyskeskuslääkäri. 
Myös paperinen hakemus tallennetaan Kuntarekry-järjestelmään. Hakemusta ei palauteta.

Haku tehtäviin päättyy 31.08.2022 klo 12.

Lisää tietoa linkeistä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoislaakari-460736/

Lisätietoja

http://www.salo.fi