Terveyskeskuslääkäri, Paimion terveysasema

Haemme kahta (2) terveyskeskuslääkäriä virkaan Paimion terveysasemalle. 

Paimio on pidetty työpaikka, ja muut virat ovatkin olleet pitkäaikaisesti täytettynä. Nyt täytettävistä viroista toinen on avattu viime vuonna tulevaa hoitotakuun tiukentumista valmistellen ja toinen on vapautunut 1.6.2023 viranhaltijan siirryttyä lähiesihenkilön virkaan.

Paimiossa kohtaavat lyhyt työmatka Turun seudulta, laadukas seniorituki sekä erinomainen työviihtyvyys. Lähiesihenkilötyö on kerännyt kiitosta niin työntekijöiden kuin linjajohdonkin parista.

Terveyskeskuslääkärin työnkuva on joustavasti muokattavissa kiinnostuksen mukaan. Esimerkiksi kehitys- ja koulutustehtäviä löytyy laajasti koko sotekeskus 3:n alueelta (Kaarina, Paimio, Sauvo), mutta vain potilastyöhön keskittyminenkin on mahdollista! Työtehtäviä voidaan työntekijän halutessa järjestellä myös Kaarinan alueelle.

Osa-aikaisuus ja osittainen etätyö on mahdollista järjestää. Työhön ei kuulu ilta- tai viikonlopputyötä.

Hoidon jatkuvuutta ja oman työn hallintaa meillä turvataan tiimijaolla ja päivän mukaan joustavilla työkirjoilla: esimerkiksi päivystyksessä kohdatun potilaan voi ottaa itselleen kontrollikäynnille jopa seuraavalle päivälle.

Potilastietojärjestelmänä meillä on Lifecare. Kirjaamista ja tilastointia helpottaa puheentunnistusohjelma sekä siihen integroitu tilastointirobotiikka.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy pääasiallisen sijoituspaikan mukaan, ja riippuu mm. työkokemuksesta. Tarkemmat palkkatiedot kannattaa kysyä yhteyshenkilöiltä!

Kesälomien vuoksi haastattelut virkoihin järjestetään todennäköisesti elokuussa 2023.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. 
Eduksi katsotaan yleislääketieteen erikoislääkärin tai muun soveltuvan erikoisalan tutkinto tai kiinnostus yleislääketieteeseen erikoistumiseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.  

Hakuaika päättyy 17.7.2023 14:00.

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/terveyskeskuslaakari-paimion-terveysasema-varha-03-1237-23/

Yhteystiedot

19.6.-2.7.2023 Sote-aluepäällikkö Antti Sandén (0504302135, antti.sanden@varha.fi)
3.7.-9.7.2023 Avoterveydenhuollon ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen (0406190198, jyrki.kyynarainen@varha.fi)
10.7.-16.7.2023 Ylilääkäri Juho Järvelin (0504394198, juho.jarvelin@varha.fi)

Lisää avoimia työpaikkoja