Osastonylilääkäri,Tyks Mäntymäki

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella TYKS Mäntymäen sairaalassa Geriatrian palvelualueella on haettavana neurologian osastonylilääkärin virka. Osastonylilääkäri vastaa TYKS Mäntymäen neurologian poliklinikka- ja osastotoiminnasta. Työtehtävät jakautuvat sekä poliklinikalle että osastolle erikseen sovittavalla tavalla. Virkaan kuuluu päivystysvelvollisuus TYKS Mäntymäessä, jossa neurologi osallistuu Geriatrian palvelualueen päivystysrinkiin.

Hyvinvointialueen organisoituminen on vielä osittain kesken. Tällä hetkellä TYKS Mäntymäen neurologian vuodeosasto (18 ss) ja neurologian poliklinikka ovat organisatorisesti Medisiinisessä tulosryhmässä Geriatrian palvelualueella, mutta tavoitteena on, että 1.10.23 alkaen sekä osasto että poliklinikka siirtyvät Medisiinisestä tulosryhmästä Neurokeskukseen. Osasto siirtyy Kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon palvelualueelle ja poliklinikka Yleisneurologian palvelualueelle. Osaston ja poliklinikan lääkärit tekevät tiivistä yhteistyötä ja tarvittaessa sijaistavat toisiaan. Mäntymäen alueella sijaitsee myös Neurokeskuksen kuntoutusosasto, jonka kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyy entisestään organisaatiomuutoksen myötä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä, erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla ja kokemusta erikoislääkärin pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä sekä soveltuva johtamiskoulutus tai kokemusta alan johtamisesta ja kehittämisestä.
Virkaan soveltuva erikoisala on neurologia.
Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää monipuolista kokemusta neurologian erikoislääkärin tehtävissä toimimisesta. Lisäksi edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa. Eduksi luetaan lääketieteen tohtorin tutkinto ja kokemus terveydenhuollon yksikön johtamisesta.

Tarjoamme sinulle yliopistollisen sairaalan tutkimus- ja konsultaatiomahdollisuudet, mahdollisuuden ammatilliseen jatkokoulutukseen ja positiivisen työyhteisön.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://varha.fi

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonylilaakari-tyks-mantymaki-varha-04-907-23/

Yhteystiedot

yl Rea Mäkelä, Medisiininen tulosryhmä, Geriatrian palvelualue (rea.makela@varha.fi)
yl Anna-Maija Vallittu, Neurokeskus, Kuntoutus ja aivovammapotilaan hoito (anna-maija.vallittu@varha.fi)
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Lisää avoimia työpaikkoja