Osastonlääkäri, Yleislääketieteen & kuntoutuksen os.

Hakuaika päättyy 8.9.2023 14:00

Haemme osastonlääkäriä Tyks Sairaalapalveluiden Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut -tulosryhmän Läntiselle palvelualueelle Laitilaan Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vakituiseen virkaan.

Osastonlääkäri vastaa potilashoidosta, lääkehoidosta ja diagnostiikasta palveluyksikössään. Hän vastaa osaltaan yksikön potilasturvallisuudesta, käsittelee lääkäreitä koskevat Haiprot ja asiakaspalautteet. Hän vastaa lisäksi päivittäisen työn organisoimisesta omassa yksikössään. Hän suunnittelee, seuraa ja arvioi toimintaa, osallistuu toiminnan kehittämiseen sekä tekee yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa.

Osastonlääkäri toimii palvelualueen ylilääkärin alaisuudessa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä. Lisäksi edellytämme hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Eduksi katsotaan:

 • erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla
 • kehittämis-, koulutus- ja tutkimusmyönteisyys
 • näyttöön / tietoon perustuva päätöksentekokyky
 • kokemus asiakaslähtöisen prosessin johtamisesta ja kehittämisestä
 • yhteistyötaidot moniammatillisessa työyhteisössä
 • hyvät viestintätaidot.

Virkaan valittavalta odotetaan:

 • sairaalapalveluiden ja palveluprosessin tuntemusta
 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
 • muutosvalmiutta ja uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
 • kykyä toimia tuloksellisesti tietoon perustuen
 • valmiuksia kehittää oman vastuualueensa osalta asiakaskokemusta.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48 § mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Tulosryhmäjohtaja Sari Koistinen
sari.koistinen@varha.fi
p. 050 311 4638.
Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. (Linkki kuntarekryyn) Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

Lisää avoimia työpaikkoja