Varsinais-Suomen hyvinvointialue: Osastonlääkäri (Uusikaupunki/Laitila/Raisio), Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osasto

Haemme osastonlääkäriä Tyks/sairaalapalveluiden Yleislääketieteen ja kuntoutuksen osastopalvelut -tulosryhmän Läntiselle palvelualueelle Uuteenkaupunkiin, Laitilaan sekä Raisioon Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vakituiseen virkaan.

Osastonlääkäri vastaa potilashoidosta, lääkehoidosta ja diagnostiikasta palveluyksikössään.
Hän vastaa osaltaan yksikön potilasturvallisuudesta, käsittelee lääkäreitä koskevat haiprot ja asiakaspalautteet. Hän vastaa lisäksi päivittäisen työn organisoimisesta omassa yksikössään. Hän suunnittelee, seuraa ja arvioi toimintaa, osallistuu toiminnan kehittämiseen sekä tekee yhteistyötä muiden yksiköiden kanssa.

Osastonlääkäri toimii palvelualueen ylilääkärin alaisuudessa.

Eduksi katsotaan:
– erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla
– kehittämis-, koulutus- ja tutkimusmyönteisyys
– näyttöön/tietoon perustuva päätöksentekokyky
– kokemus asiakaslähtöisen prosessin johtamisesta ja kehittämisestä
– yhteistyötaidot moniammatillisessa työyhteisössä
– hyvät viestintätaidot

Virkaan valittavalta odotetaan:
– sairaalapalveluiden ja palveluprosessin tuntemusta
– hyviä vuorovaikutustaitoja
– kykyä vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä toimia luottamuksen rakentajana ja ylläpitäjänä
– muutosvalmiutta ja uusien kokonaisuuksien eteenpäin viemistä vahvasti säännellyssä toimintaympäristössä
– kykyä toimia tuloksellisesti tietoon perustuen
– valmiuksia kehittää oman vastuualueen osalta asiakaskokemusta


Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.
Tehtävän mesestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonlaakari-yleislaaketieteen-kuntoutuksen-os-varha-04-901-23/

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonlaakari-yleislaaketieteen-kuntoutuksen-os-varha-04-900-23/

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/os.laakari-tyks-yl.laaketieteen-kuntoutuksen-os-varha-04-898-23/

Yhteystiedot

tulosryhmäjohtaja Sari Koistinen
sari.koistinen@varha.fi
p. 050 311 4638
Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella VSHVA, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku

——————————————————————————————————————————————————-

Lisää avoimia työpaikkoja