Lasten ja nuorten klinikka, Tyks

Tyks lasten ja nuorten klinikalla (Varsinais-Suomen hyvinvointialue) on haettavana lastentautien erikoislääkärin 50% virka. Viran pätevyysvaatimuksena on erikoislääkärin tutkinto sekä lastennefrologian erityispätevyys. Tehtävään sisältyy työskentelyä lasten teho-osastolla, joten kokemus lasten tehohoidosta katsotaan välttämättömäksi tehtävään valitulta. Kokemus tutkimustyöstä katsotaan eduksi.

Lasten nefrologian poliklinikalla hoidetaan lapsia ja nuoria, joilla on munuaissairaus tai elinsiirre. Työ yhdistyy lasten tehohoitoyksikön kanssa, jonka vuoksi työ on usein nopeatempoista ja välillä jopa päivystysluonteista, mikä vaatii virkaan valitulta hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä koko ajan muuttuvassa työympäristössä. Erikoislääkäri työskentelee osana moniammatillista hoitotiimiä. Potilastyön ohella jatkuva kehittäminen on osa työtä. Kokemus erilaisten laatu- ja turvallisuushankkeiden läpiviennistä on eduksi tehtävän menestyksekkäälle hoidolle. 

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken (tulossa käyttöön).

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus. 

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Haku päättyy 29.5.2023 klo 14:00.

Yhteystiedot

Leena Kainulainen, leena.kainulainen@varha.fi 
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoislaakari-lasten-ja-nuorten-kliniikka-tyks-varha-04-703-23/

Lisää avoimia työpaikkoja