Lääkäri, Ikääntyneiden palvelut

Ikääntyneiden palvelut hakee kahta ( 2 ) lääkäriä Turkuun.


Turun ikääntyneiden palveluissa pääset työskentelemään mukavassa moniammatillisessa työyhteisössä ja yhteistyössä lääkärikollegoiden kanssa. Ikääntyneiden palveluiden eri yksiköiden lääkärit ovat olleet erityisen tyytyväisiä hyvään työnhallintaan.

Ikääntyneiden palveluissa voit työskennellä kotihoidossa ja/tai ympärivuorokautisissa asumispalveluissa, joissa toimit potilaan omalääkärinä. Vaihtoehtoisesti voit toimia myös arviointi- ja kuntoutusyksiköissä, joissa hoidat potilasta kokonaisvaltaisesti jakson ajan. Voit työskennellä myös osa-aikaisesti. Geriatrinen osaaminen katsotaan hakijan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa sekä tyydyttävää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.


Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Ikääntyneiden palveluiden ylilääkäri, Kirsi-Marja Laine 044 907 3362
Avoterveydenhuollon ylilääkäri Annika Kouki p. 040 354 5848
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Hakuaika päättyy  9.10.2023 14:00

Lisää avoimia työpaikkoja