Keski-Suomen keskussairaala, sairaala Nova, sisätaudit

TERVETULOA ERIKOISTUMAAN TAI TEKEMÄÄN REUNAPALVELUITA
SISÄTAUDEILLE JYVÄSKYLÄÄN!

Keski-Suomen sairaala Novan sisätautiklinikassa ja Sydänsairaalassa on tarjolla erikoistumispaikkoja.
Sairaalamme on Suomen suurin keskussairaala. Erikoistuvia lääkäreitä meillä työskentelee yhteensä 18
mukaan lukien reunapalveluiden tekijät. Sisätautiklinikastamme saat laadukkaan ja monipuolisen
koulutuksen syventyessäsi eri sisätautialoihin. Sairaalatyön vahvuutena on tiivis työyhteisö ja
erikoislääkärijohtoinen koulutus. Palkkauksessa kannustimena on erillinen rekrytointilisä, josta
voit kysellä tarkemmin!
Koulutus on meillä monipuolista. Työskentelet seniorin ohjauksessa sekä osastoilla että poliklinikoilla.
Pääset kiertämään kaikki suppeat erikoisalat. Poliklinikkatyöskentelyssä sinulla on omat potilaat, joiden
asiat katsotaan etukäteen seniorin kanssa ja seniori on myös konsultoitavissa päivän aikana.
  
Potilastyön ohella tarjolla on runsaasti teoreettista koulutusta. Klinikassamme on viikoittain useita
meetingejä ja luentoja. Erikoistuvilla lääkäreillä on tämän lisäksi vielä oma luento-ohjelmansa. Klinikan
ulkopuolisiin koulutuksiin on päässyt Lääkäriliiton täydennyskoulutussuosituksen mukaisesti. NLY:n
koulutuspaikkakyselyn palautteen perusteella on perehdytystä kehitetty ja siitä saatu palaute on ollut
positiivista.
Meillä on professuurit sekä sisätaudeilla että reumatologialla, joten reumatologiaan erikoistuminen
runkopalveluineen on mahdollista suorittaa meillä!
  
Päivystysvuorot on pilkottu ilta- ja yövuoroihin ja viikonloppuisin 12 h vuoroihin. Arkipäivisin ja –
iltaisin sisätautipäivystäjiä on kaksi. Myös akuuttilääkärit tekevät sisätautivuoroja. Yöpäivystäjiä on yksi,
mutta uutena jaksamista tukevana etuna on osittain palkallinen vapaa myös yöpäivystystä edeltävänä
päivänä. Aloittaessasi työt et joudu päivystämään yksin, vaan saat harjoitella päivystämistä
kokeneemman kollegan kanssa ensimmäisen kuukauden ajan sekä päivä- että
iltapäivystyksessä. Sisätautien takapäivystäjänä toimii aina erikoislääkäri, joka on arki-iltaisin sairaalassa
ad klo 20 ja viikonloppuisin vähintään klo 9 – 15 välisen ajan sekä hoitaa osastoilta tulevat puhelut ad
klo 21 sekä arkisin että viikonloppuisin.
  
Keski-Suomen keskussairaala muutti alkuvuodesta 2021 upouusiin tiloihin sairaala
Novaan: www.sairaalanova.fi. Sairaalassamme on ison sairaalan puitteet, mutta pienen sairaalan
meininki!
  
Jyväskylä on nuorekas opiskelijakaupunki, josta löytyy kulttuuritarjontaa ja erinomaiset
liikuntamahdollisuudet. Talvella ei hiihtoladulta puutu lunta ja lähellä on useita golfkenttiä! Keski-
Suomesta on hyvät liikenneyhteydet joka puolelle Suomea.  
  
Haemme sisätautien runkopalveluita tai eriytyvää palvelua suorittavia lääkäreitä, mutta myös
reunapalveluita tarvitsevat voivat olla yhteydessä. Myös lääketieteen opiskelijoilla on mahdollisuus
työskennellä meillä.
  
Lisätietoja voi kysellä suoraan sisätautiklinikan ylilääkäriltä Marja Miettiseltä: marja.miettinen@hyvaks.fi,
014-2695042 tai Sydänsairaalan toimintojohtaja, ylilääkäri Kai Nymanilta: ext-kai.nyman@hyvaks.fi,

014-2693636. Allekirjoittaneilta voi tiedustella erikoistuvan lääkärin
kokemuksista: hannu.saarivaara@hyvaks.fi ja aleksi.hamalainen@hyvaks.fi.

Ystävällisin terveisin,  
Hannu Saarivaara ja Aleksi Hämäläinen
sisätautien erikoistuvat lääkärit, Keski-Suomen keskussairaala, sairaala Nova

Lisää avoimia työpaikkoja