Kaarinan terveyskeskus, Terveyskeskuslääkäri

Hoitotakuun kiristymisen myötä Kaarinan terveyskeskukseen on saatu uusia lääkärin virkoja yhteensä 5 ja näistä vielä viimeinen on vapaana.

Kaarina on pidetty työpaikka, jossa kokeneet erikoislääkärit ovat viihtyneet kymmeniä vuosia, ja uransa aloittaneet hakevat mielellään töihin. Tällä hetkellä meillä on 24 virkalääkäriä, joista 14 on yleislääketieteen erikoislääkäreitä. Loput ovatkin sitten joko erikoistumassa yleislääketieteeseen tai suunnittelemassa sitä.

Kaarinassa kohtaavat lyhyt työmatka Turun seudulta, laadukas nuorten lääkäreiden ohjaus ja koulutus sekä erinomainen työporukka. Nuorille kollegoille on tarjolla viikoittain erikoislääkärin ohjaama konsultaatiotunti, YEK-lääkäreille suunnattu koulutustunti, sekä vielä koko talon lääkäreille suunnattu yhteinen koulutustunti. Lisäksi kaikille koulutusvaiheen lääkäreille nimetään henkilökohtainen ohjaajalääkäri. Kukin erikoislääkäri on vuorollaan konsulttivuorossa, jolloin pystymme tarjoamaan nuorille kollegoille myös toimivan erikoislääkärin konsultaatiotuen.

Toimintaa kehitetään niin potilaiden kuin työntekijöiden hyvinvointia ajatellen tiiviisti yhteistyössä Paimion ja Sauvon kanssa, ja lähiesihenkilötyö alueella onkin kerännyt kiitosta ja tulokset näkyvät säännöllisesti toteutettavissa henkilöstötyytyväisyyskyselyissä. Välitämme työntekijöistämme ja heidän hyvinvoinnistaan, työtehtävät ovat muokattavissa tarpeen mukaan.

Terveyskeskuslääkärin työnkuva on joustavasti muokattavissa kiinnostuksen mukaan. Sektorityötä voit tehdä laajalla skaalalla neuvoloista kotisairaanhoitoon ja paljon siltä väliltä. Myös kehitys- ja koulutustehtäviä löytyy laajasti koko sotekeskus 3:n alueelta (Kaarina, Paimio, Sauvo), mutta vain potilastyöhön keskittyminenkin on mahdollista!

Osa-aikaisuus ja osittainen etätyö on mahdollista järjestää. Työhön ei kuulu ilta- tai viikonlopputyötä. Halutessasi voit kuitenkin tehdä VARHAn yhteisen sopimuksen mukaista hyvin korvattua lisätyötä iltavastaanotolla.

Potilastietojärjestelmänä meillä on Lifecare.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy tässä vaiheessa Kaarinassa käytössä olleen palkkataulukon mukaisesti, mutta palkkausjärjestelmä uudistuu Lääkäriliiton suositusten mukaisesti yhtenäiseksi koko VARHAn alueella vuoden loppuun mennessä,.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä.
Eduksi katsotaan ensisijaisesti yleislääketieteen erikoislääkärin tai muun soveltuvan erikoisalan tutkinto, toissijaisesti meneillään oleva erikoistuminen yleislääketieteeseen.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Varhan työntekijät saavat valita itselleen mieluisan työsuhde-edun kolmesta vaihtoehdosta, jotka painottuvat eri tavoin liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri-, työmatka- ja/tai lounasedun kesken.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Lisätietoja

http://varha.fi

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/terveyskeskuslaakari-varha-03-1787-23/

Yhteystiedot

Avoterveydenhuollon ylilääkäri Jyrki Kyynäräinen, jyrki.kyynarainen@varha.fi, puh. 040 619 0198

Lisää avoimia työpaikkoja