Savonlinnan terveyskeskus

Terveyskeskuslääkäriksi Savonlinnaan – Etänä, hybridinä? Järjestetään juuri Sinulle sopivalla tavalla!

Haemme Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan perusterveydenhuoltoon Savonlinnaan kahta terveyskeskuslääkäriä 2.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Työ on monipuolista terveyskeskuslääkärin työtä hyvien kollegoiden tuella. Ajanvarausvastaanoton ja päiväpäivystyksen lisäksi työhön kuuluu sektorityötä (neuvolat, kouluterveydenhuolto, vuodeosasto) – toki toiveitasi kuunnellen. Ympärilläsi on osaava hoitohenkilökunta ja moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken sujuu hyvin.

Halutessasi sinun on mahdollista tehdä työtä täysin etänä tai ottaa hallinnollista lisävastuuta ja toimia Savonlinnan hyvinvointikeskuksen vastaavana lääkärinä.

Etälääkärinä hoidat potilaita sähköisissä palvelukanavissa sekä toimit konsultaatiotukena tarvittaessa eri ammattiryhmille.

Vastaavan lääkärin tehtäviin kuuluu puolestaan kliinisen työn lisäksi hallinnollisia tehtäviä kuten työvuorosuunnittelua, lääkäreiden lomajaksoista ja koulutuksiin osallistumisesta sopimista, Savonlinnan sotekeskuksen toiminnan kehittämistä ja ylilääkärin sijaisena toimimista. Tukenasi tässä toimii kokenut ylilääkäri.

Viikkotyöaika on 38 h 15 min. Työhön ei sisälly päivystysvelvoitetta. Halutessasi voit kuitenkin osallistua Savonlinnan perusterveydenhuollon iltavastaanoton pitämiseen tai Savonlinnan ja Mikkelin keskussairaalan yle-päivystykseen. Osa-aikaisesta työstä on mahdollista neuvotella.

Työnantajana Eloisa on koulutusmyönteinen ja mahdollistaa talon ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisen. Kannustamme lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen ja lääkäreillä on mahdollisuus osallistua sekä kansallisiin että kansainvälisiin koulutuksiin. Me autamme sinua onnistumaan työssäsi.

Tarjoamme sinulle kilpailukykyisen palkan ja erilaisia työsuhde-etuja jopa 1000 euroa/kk, joista voit valita itsellesi sopivat. Etuja ovat mm. asuntoetu, lounasetu, liikunta-, kulttuuri- ja/tai hyvinvointietu.

Palkkaus Savonlinna:
Laillistettu lääkäri, alle 2 v. kokemus PTH 6763,95 euroa/kk
Laillistettu lääkäri, yli 2 v. kokemus PTH 7345,93 euroa/kk
Soveltuvan alan erikoislääkäri 7907,24 euroa/kk
Vastaava lääkäri 8 345,27 euroa/kk

Mikäli et ole haku aikana virassa Eloisalla, sinulle maksetaan myös kertaluonteinen rekrytointipalkkio 1500 euroa, kun olet työskennellyt tehtävässäsi vähintään 6 kuukautta.

Hae paikkaa suoraan täältä:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/terveyskeskuslaakari-savonlinna-pth-551227/

Lisätietoja tehtävästä saat ylilääkäri Eeva Björkstedtiltä, puh. 040 742 3981, eeva.bjorkstedt@etelasavonha.fi

Autamme mielellämme käytännön asioiden järjestelyissä, kuten asunnon järjestämisessä. Mikäli haluat tulla tutustumaan tulevaan työpaikkaasi ja -yhteisöösi ennen päätöstäsi, sekin 


Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee osastonlääkäriä Savonlinnaan perustason osastolle 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Savonlinnassa on kaksi perustason vuodeosastoa (kuntoutusosasto ja geriatrian akuuttiosasto), jonne potilaat tulevat pääsääntöisesti päivystyksestä tai erikoissairaanhoidon osastoilta. Osastolääkärin työtehtäviin kuuluu osaston toiminnan kehittäminen ja yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa, sekä nuoremman kollegan ohjaaminen osastotyössä. Osastolääkärin työparina on 1-2 koulutusvaiheen lääkäriä.

Viikkotyöaika on 38 h 15 min. Työhön ei sisälly päivystysvelvoitetta tai hallinnollisia työtehtäviä. Halutessasi voit kuitenkin osallistua Savonlinnan keskussairaalan yle-päivystykseen. Osa-aikaisesta työstä on mahdollista neuvotella.

Työantajana Eloisa on koulutusmyönteinen ja mahdollistaa talon ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisen. Savonlinnan keskussairaala on kestomenestyjä NL-yhdistyksen kyselyssä, ja hyvin organisoitu koulutus on meille sydämen asia. Mahdollinen oma erikoistuminen on mahdollista suorittaa loppuun virasta käsin. Valtteinamme ovat pienen sairaalan mukava ilmapiiri, joustavat työskentelytavat ja nopea päätöksenteko.

Palkkamme on kilpailukykyinen, alla esimerkkejä:
Laillistettu lääkäri, alle 2 v. kokemus PTH 6763,95 euroa/kk
Laillistettu lääkäri, yli 2 v. kokemus PTH 7345,93 euroa/kk
Soveltuvan alan erikoislääkäri PTH 7907,24 euroa/kk

Työskenneltyäsi tehtävässä 6 kuukautta, maksetaan kertaluonteinen rekrytointipalkkio 1500 euroa.

Autamme mielellämme käytännön asioiden järjestelyissä, kuten asunnon järjestämisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on oikeus harjoittaa yleislääkärin ammattia itsenäisesti laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/94 4 §). Yleislääketieteen ja/tai geriatrian erikoislääkärin oikeudet katsotaan eduksi.

Hae työpaikkaa suoraan täältä:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonlaakari-perustason-osastopalvelut-546149/

Lisätietoja tehtävästä antaa sairaalapalveluiden palvelualuejohtaja Kari Pullinen, puh. 044 417 3869, kari.pullinen@etelasavonha.fi


Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee osastonylilääkäriä Mikkeliin ja Savonlinnaan syöpätautien vastaanotolle 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Syöpätautien yksikkö toimii nykyaikaisessa sairaalassa Saimaan rannalla. Suunnittelemme ja toteutamme laajasti onkologisia lääkehoitoja. Pääsyöpäryhmät ovat rintasyöpä, suolistosyöpä, keuhkosyöpä, imusolmukesyövät ja melanooma. Pääosa lääkehoidoista toteutetaan polikliinisesti. Osastonylilääkärin työnkuva on kliinistä potilastyötä ilman päivystysvelvoitteita. Syöpäpotilaiden hoidossa teemme tiivistä yhteistyötä sairaalamme muiden erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa aina diagnostiikasta elämän loppuvaiheen hoitoon saakka. Sairaalassamme toimii palliatiivinen keskus ja kotisairaala. Konsultaatiomahdollisuudet alueemme yliopistolliseen sairaalaan (KYS) ovat erittäin hyvät.

Osastonylilääkärinä toimit mieluiten sekä Mikkelissä että Savonlinnassa aktiivisena operatiivisen toiminnan kehittäjänä tiiviissä yhteistyössä ylilääkärin kanssa. Toiminta kahdella paikkakunnalla huomioidaan palkkauksessa, parhaimmillaan +32 % lisä tehtäväkohtaisesta palkasta. Työnkuvan räätälöiminen on mahdollista omien vahvuuksiesi ja toiveidesi mukaisesti. Ympärilläsi on osaava hoitohenkilökunta ja moniammatillinen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken sujuu hyvin.

Valtteinamme ovat pienen sairaalan mukava ilmapiiri, joustavat työskentelytavat ja nopea päätöksenteko. Tarjoamme myös laajat etätyövaihtoehdot. Työnantaja tukee hyvin osaamisen ylläpitoa ja lisäkouluttautumista.

Viikkotyöaika tehtävässä on 38 h 15 min. Osa-aikaisesta työstä on mahdollista neuvotella. Autamme mielellämme käytännön asioiden järjestelyissä, kuten asunnon järjestämisessä. Mikäli haluat tulla tutustumaan tulevaan työpaikkaasi ja -yhteisöösi ennen päätöstäsi, sekin onnistuu.

Palkkaus perustuu Lääkärisopimukseen ja paikalliseen palkkausjärjestelmään. Lisäksi työskenneltyäsi tehtävässä 6 kuukautta, maksetaan kertaluonteinen rekrytointipalkkio 1500 euroa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä syöpätautien erikoislääkärin pätevyys. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa voidaan virkaan ottaa määräaikaisesti laillistettu lääkäri ja kannustamme myös erityisesti erikoistumisen loppuvaiheessa olevia hakijoita hakemaan.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa sekä 55 §:n mukaista terveydentilan selvitystä hengityselinten tuberkuloosista. Palvelussuhteessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen valinnan vahvistamista valitun tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys.

Hae työpaikkaa suoraan täältä:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/osastonylilaakari-syopataudit-546111/

Lisätietoja tehtävästä antaa sairaalapalveluiden palvelualuejohtaja Kari Pullinen, puh. 044 417 3869, kari.pullinen@etelasavonha.fi


Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa hakee toistaiseksi voimassa olevaan virkaan keuhkosairauksien erikoislääkäriä 1.10.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Keuhkosairauksien yksikkö Mikkelissä koostuu ajanvarausvastaanotosta sekä noin 10 paikan reviiristä konservatiivisella vuodeosastolla. Yksikössämme tehdään monipuolisesti kaikkea keuhkosairauksien erikoisalaan kuuluvaa työtä. Erikoislääkärin työnkuva on pääsääntöisesti työskentelyä keuhkosairauksien poliklinikalla.

Työnantajana Eloisa on koulutusmyönteinen ja kannustaa lääkäreitä jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen.

Työaika on lääkärisopimuksen mukainen 38,25 h/viikko.

Mikäli haluat tulla tutustumaan tulevaan työpaikkaasi ja -yhteisöösi ennen päätöstäsi, sekin onnistuu ja autamme toki mielellämme käytännön asioiden järjestelyissä, kuten asuntoasioissa.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Hae työpaikkaa suoraan täältä:
https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoislaakari-keuhkosairaudet-mikkeli-546116/

Lisätietoja antaa ylilääkäri Anssi Ukkonen, puh. 040 359 8241, anssi.ukkonen@etelasavonha.fi

Lisää avoimia työpaikkoja