Erikoistumaan sisätaudeille, Lohja

Kiinnostaako sisätautien monipuolisuus vai jännittääkö se?
Tiedot ja taidot helpottavat kummassakin tilanteessa!
Tule viiden tähden koulutuspaikkaan erikoistumaan!


Lohjan sairaala vastaa pääosin läntisen Länsi-Uudenmaan erikoissairaanhoidosta,
erikoissairaanhoidon päivystyksen osalta myös Raaseporin alueesta. Kokonaisuudessaan
väestömäärä on n. 135 000 asukasta. Lohjan sairaalassa toimii laajalti sisätautialoja:
edustettuna on sisätaudit, kardiologia, gastroenterologia, nefrologia, endokrinologia,
reumatologia, infektiosairaudet ja perustason hematologia. Toiminnan laaja-alaisuus
mahdollistaa hyvän ja monipuolisen koulutuksen tarjoamisen erikoistuvalle lääkärille.
Erikoistuvan lääkärin toimipisteitä ovat vuodeosastot, sisätautien poliklinikka sekä
päivystyspoliklinikka ja päivystysvalvonta. Yhteistyö päivystyspoliklinikan akuuttilääkäreiden
kanssa on toimivaa.


Lohjan sairaalassa on myös monipuolista leikkaustoimintaa ja useita operatiivisia sekä muita
konservatiivisia erikoisaloja. Lohjan sairaala toimii usealla alalla koulutussairaalana erikoistuville
lääkäreille. Yhteistyö kuntien ja perusterveydenhuollon sekä muiden HUS-alueen sairaaloiden
kanssa on aktiivista.


Pyrimme kehittämään erikoistumiskoulutustamme ja olemme kiinnostuneet
erikoistumiskoulutuksen parantamisesta. Valmista ei vielä ole eikä ehkä koskaan tule, mutta
otamme ilolla vastaan ideoita koulutuksen kehittämiseksi. Viimeistelyn alla ovat eri
toimipisteiden oppimistavoitteet ja koulutuslääkärin työnkuvan kehittäminen. Hyviä
koulutuskäytänteitä pyritään kehittämään! Erikoislääkärit ovat opetusmyönteisiä ja seniorituki
on hyvä. Lohjan sairaalan medisiininen yksikkö palkittiinkin 2023 NLY:n koulutuspaikkakyselyssä
viiden tähden koulutuspaikkana, olemme tästä tunnustuksesta todella ylpeitä! Toki se tuo myös
positiivista painetta sisätautikoulutuksen kehittämiselle jatkossakin.
HUSin järjestämä työmatkakuljetus (bussi) kulkee aamulla Helsingin Postitalolta sairaalalle ja
iltapäivällä takaisin. Bussi pysähtyy monella pysäkillä matkan varrella.


Tervetuloa Lohjan sairaalan sisätaudeille hakemaan sisätautioppia! Otamme ilolla vastaan sekä
eri sisätautialojen runkokoulutusta tekevät että muiden alojen reunakoulutusta toivovat.


Otathan yhteyttä yl Kati Leppo (kati.leppo@hus.fi), mikäli kiinnostuit kuulemaan lisää!

Lisää avoimia työpaikkoja