Erikoislääkäri, Tyks Psykiatria

Haemme kahta psykiatrian erikoislääkäriä töihin Tyks Psykiatrialle psykoosien hoidon palvelualueen avohoitoon. Toinen toimipiste on Kaarina-Lieto-Loimaan psykoosityöryhmässä ja toinen Raision psykoosityöryhmässä.

Psykoosien hoidon palvelualueen tarjoaman hoidon piiriin kuuluvat 18-69-vuotiaat aikuispotilaat, joilla on todettu tai joilla epäillään psykoosisairautta tai tyypin I kaksisuuntaista mielialahäiriötä. Työnkuva on monipuolinen ja sisältää tehtäviä sekä akuutisti psykoosiin sairastuneiden potilaiden että toistuvaa psykoosia sairastavien potilaiden parissa. Erikoislääkärin tehtäviin kuuluu mm. potilaiden vastaanottotyöskentelyä, tiimijäsenten konsultointia, erikoistuvien lääkäreiden senioritukea ja nuorempien kollegojen ohjausta. Erikoislääkärillä on mahdollisuus osallistua työyksikön ja organisaation prosessien kehittämistyöhön oman mielenkiinnon mukaan. Töitä moniammatillisessa tiimissä tehdään yksilö-, perhe- ja verkostotasolla.

Tarjolla on hyvä perehdytys sekä hyvät työnohjaus- ja kouluttautumismahdollisuudet. Erikseen on mahdollisuus sopia osa-aikaisesta työstä ja etätyöskentelystä.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Hakuaika päättyy 1.7.2024 klo 14:00

Lisätietoja

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erikoislaakari-tyks-psykiatria-varha-04-1279-23/?&desc=VARHA-04-1279-23&display=grid&limit=24&organisation=39800&sort=-publish_from&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0XjyAguLvUohsfvRCcozyba2G_P1qdYVIbonQwY9ACOG7ctLU7qVkf2Sc_aem_AbJ6O5ePdXLvnvP9RqkOg1h-d_wbII1mfmQjdEX5lI9K06uPkcAK_g7yG7QqctPfDBmgEm1euFR3Mxxx_3X0bPUs

Yhteystiedot

Mersia Tenovuo, mersia.tenovuo@varha.fi, puh. 050 382 7001

Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Lisää avoimia työpaikkoja