Erikoislääkäri, nuorisopsykiatria

Hakuaika päättyy  12.12.2023 14:00

Linkki kuntarekryyn

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäri – nyt on haettavana vakituinen virka Raisio-Uudenkaupungin nuorisopsykiatrian työryhmässä! Työryhmässä työskentelee lisäksi lääkäreitä, sairaanhoitajia ja psykologeja.

Erikoislääkäri toimii poliklinikalla kliinisessä työssä, jossa hän vastaa hoidossaan olevien nuorten nuorisopsykiatrisesta hoidosta osana työryhmää. Hän toimii myös nuorempien lääkäreiden tukena sekä on osaltaan mukana kehittämässä toimintaa.

Moniammatillisessa tiimissä tehdään töitä yksilö-, perhe- ja verkostotasolla. Meillä on hyvä perehdytys sekä hyvät työnohjaus- ja koulutusmahdollisuudet. Tarjoamme haasteellisen, mutta antoisan työympäristön.

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa 559/94 säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä ja erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Noudatamme tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta, joka koskee sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviä.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.

Tehtävään valitulta vaaditaan, että hän toimittaa itseään koskevan, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittaman rikosrekisteriotteen.

Lisätietoja

http://varha.fi

Yhteystiedot

Lisätietoja virasta antaa Maijastiina Hietamäki, palvelualuejohtaja, p. 050 3048264, maijastiina.hietamaki@varha.fi.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, voi paperihakemuksen toimittaa postitse osoitteella Varha, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Lisää avoimia työpaikkoja