Kuopion yliopistollinen sairaala

 

Tule meille lääkäriksi Akuuttiosastolle!

KYS Akuuttiosastolla on akuutisti ilmennyt tarve lääkärin sijaisuudelle. Töiden alkamisajankohta olisi jo 18.5. ja sijaisen tarve olisi ainakin kesän yli, elokuun loppuun. Lyhyemmästäkin pätkästä tai muista työjärjestelyistä voidaan neuvotella.

Akuuttiosasto tarjoaa lyhytaikaista hoitoa äkillisesti sairastuneille yleislääketieteen potilaille. 18-paikkaisella osastolla keskitytään akuutteihin ongelmiin ja noudatetaan nopean kotiuttamisen ja kuntouttavan hoitotyön periaatteita.

Osaston keskimääräinen hoitoaikatavoite on 2-3 vuorokautta. Potilaalla on mahdollisuus saada apua kotiasioidensa järjestämiseen sekä tietoa toimintakykynsä ja lääkityksensä kokonaistilanteesta.

Osastonlääkärin lisäksi akuuttiosastolla työskentelee kaksi lääkäriä. Osastolla on laaja moniammatillinen tiimi: kotiutushoitaja, sosiaalityöntekijä, farmaseutti, fysioterapeutti ja osastonsihteeri. Yhteistyö kotihoidon ja kotisairaalan kanssa on tiivistä.

Vähimmäisvaatimuksena sijaisuuteen on lääketieteen lisensiaatin tutkinto. Erikoistumiskoulutukseksi voi hakea yleislääketieteen lisäksi akuuttilääketieteeseen ja geriatriaan. Kyse on virka-aikaisesta työstä. Tarjoamme sinulle perehdytyksen osaston toimintaan.

Tarkemmat lisätiedot: Akuuttiosaston palvelulinjajohtaja Mira Pitkälä, mira.pitkala@kuh.fi, 044 717 9606 tai osaamiskeskusjohtaja Tero Martikainen, tero.martikainen@kuh.fi, 044 717 5045

Linkki hakuilmoitukseen Kuntarekryssä: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/laakarin-sijaisuus-akuuttiosasto-292283/