Etelä-Karjalan keskussairaala, Eksote

Eksotekuva

Erikoistuva lääkäri, anestesia- ja leikkausosasto
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Etelä-Karjalan keskussairaala
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 18.2.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 26.1.2018                            Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Etelä-Karjalan keskussairaalan anestesiayksikköön erikoistuvaa lääkäriä.

Erikoistuvan lääkärin virkaan vaaditaan Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Sijoituspaikkana on anestesia- ja teho-osasto.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 4 kk.

Järjestämme joustavat mahdollisuudet osallistua valtakunnallisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin sekä kursseille korvaten kustannukset KVTES:n mukaan ja antaen palkallisen virkavapaan. Sairaalassamme on mahdollisuudet monipuoliseen lääkärin työhön ja tutkimukseen. Alueellamme on hyvät vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Kirjalliset hakemukset sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:
Työavain:                              164236

Yhteystiedot
Ylilääkäri Seppo Mustola, puh. 044 791 5832, seppo.mustola@eksote.fi

________________________________________________________

Ylilääkäri, teho-osasto
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Etelä-Karjalan keskussairaala
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 28.2.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 26.1.2018                            Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Etelä-Karjalan keskussairaalan teho-osastolle ylilääkäriä vakituisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Kelpoisuutena ylilääkärin virkaan vaaditaan anestesiologian tai anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin pätevyys. Kokemus tehohoidosta, tehohoidon erityispätevyys, EDIC tai vastaava katsotaan eduksi. Sijoituspaikkana on teho-osasto ja tehovalvonta. Uudelta ylilääkäriltä edellytämme taitoa toiminnan kehittämiseen sekä hyviä yhteistyötaitoja.

Teho-osasto on ns. sekateho ja sen tilat ovat nykyaikaiset sekä juuri remontoidut. Teho-osastolla on kahdeksan paikkaa, joista kaksi paikkaa on varattu eristyspotilaille. Teho-osaston viereen on avattu 19-paikkainen valvontaosasto, jossa sijaitsee mm. Stroke, CCU, tehovalvonta sekä postoperatiivinen valvonta. Seitsemän paikkaa on varusteltu tehohoitotasoisesti.

Järjestämme joustavat mahdollisuudet osallistua valtakunnallisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin korvaten kustannukset KVTES:n mukaan ja antaen palkallisen virkavapaan. Sairaalassamme on mahdollisuus monipuoliseen lääkärin työhön ja tutkimukseen. Alueellamme on hyvät vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Koeaika on 4 kk.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti KuntaRekryn kautta. Kirjalliset hakemukset sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Kysy myös Etelä-Karjalan keskussairaalan anestesiaosastolla tarjolla olevista eripituisia erikoislääkärin sijaisuuksia.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:
Työavain:                              164191

Yhteystiedot
Ylilääkäri Seppo Mustola, puh. 044 791 5832, seppo.mustola@eksote.fi tai ylilääkäri Seppo Hovilehto, puh. 044 791 5753, seppo.hovilehto@eksote.fi

___________________________________________________________

Osastonylilääkäri, Geriatrian osaamiskeskus
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, K-sairaala
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 18.2.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 22.1.2018                            Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme osastonylilääkäriä uuteen K-sairaalaan valmistuvalle vaativan kuntoutuksen osastolle. Osastolle K7 keskitetään Eksoten ortogeriatrinen ja neurologinen vaativa kuntoutus. Ylilääkäri vastaa osaston lääketieteellisten prosessien johtamisesta ja kehittämisestä. Kyseessä on uusi virka, ja pääset itse vaikuttamaan työsi sisältöön. Osastolla tulee ylilääkärin lisäksi työskentelemään 2 osastonlääkäriä. Tehtävään soveltuvat erikoislääkärin pätevyydet ovat esim. geriatria, neurologia, yleislääketiede, fysiatria.

Toimintamme on Lean -johdettua, periaatteinamme jatkuva parantaminen ja oman työmme kehittäminen, työskentelemme moniammatillisessa tiimissä. Muiden erikoisalojen erikoislääkärit (esim. neurologi, geriatri, fysiatri) konsultoivat osastolla säännöllisesti. Eksotessa palkka on kilpailukykyinen.

Odotamme sinulta sitoutumista Lean -kehittämiseen ja moniammatilliseen työskentelytapaan sekä hyviä yhteistyötaitoja. Arvostamme myös kokemusta geriatristen potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 4 kk koeaika.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi/rekry. Työhakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              163854

Yhteystiedot
Lisätietoja: ylilääkäri Kirsti Tolonen, puh. 040 651 1342 sekä geriatrian ylilääkäri Marja-Riitta Jaakkola, puh. 040 651 3956, etunimi.sukunimi@eksote.fi

______________________________________________________

Osastonlääkäri, Geriatrian osaamiskeskus
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Kuntoutuskeskus
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 18.2.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 22.1.2018                            Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme osastonlääkäriä kokeneen erikoislääkärimme jäädessä eläkkeelle. Kuntoutuskeskukseen kuuluu psykogeriatrinen ja geriatrinen kuntoutusosasto sekä palliatiivinen yksikkö. Lisäksi vuoden 2018 syksyllä käynnistämme akuuttigeriatrisen osaston. Haemme tehtävään ensisijaisesti geriatria, mutta muukin soveltuva erikoisala tulee kyseeseen.

Toimintamme on Lean -johdettua, periaatteinamme jatkuva parantaminen ja oman työmme kehittäminen, työskentelemme moniammatillisessa tiimissä. Osastoilla on mahdollista suorittaa geriatrian erikoistumispalveluja. Eksotessa palkka on kilpailukykyinen.

Odotamme sinulta sitoutumista Lean -kehittämiseen ja moniammatilliseen työskentelytapaan sekä hyviä yhteistyötaitoja. Arvostamme myös kokemusta geriatristen potilaiden hoidosta ja kuntoutuksesta.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 4 kk koeaika.

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi/rekry. Työhakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              163973

Yhteystiedot
Lisätietoja: ylilääkäri Kirsti Tolonen, puh. 040 651 1342 sekä geriatrian ylilääkäri Marja-Riitta Jaakkola, puh. 040 651 3956, etunimi.sukunimi@eksote.fi

_________________________________________________________

Erikoislääkäri/Erikoistuva lääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Aikuisten psykososiaaliset palvelut
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 9.2.2018                                  Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 10.1.2018                           Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Tervetuloa työskentelemään uudistuneissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa Etelä-Karjalassa.

Haemme joukkoomme lääkäriä työskentelemään integroiduissa mielenterveys- ja päihdepalveluissamme. Etsimme psykiatrian erikoislääkäriä tai erikoistuvaa lääkäriä.

Huomioimme rekrytoinnissa myös mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostuneet lääkärit pitkään määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Eksote on integroinut mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön palvelut uudenlaisiksi palvelukokonaisuuksiksi. Tuotamme palveluja maakunnan asukkaille integroiduissa palvelukeskittymissä sekä kuntien hyvinvointiasemilla. Pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä, joiden sisältöön pääset itse vaikuttamaan. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja panostamme koulutukseen. Työyhteisömme on moniammatillista, koulutettua ja kokenutta. Meillä on mahdollisuus erikoistua psykiatriaan ja päihdelääketieteeseen. Tarjoamme kilpailukykyisen palkkauksen.

Kelpoisuutena virkaan vaaditaan alan erikoislääkärin pätevyys. Lisäksi valinnassa huomioidaan alasta kiinnostuneet laillistetut lääkärit.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 4 kk koeaika.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              163454

Yhteystiedot
ylilääkäri Kari Hänninen, puh. 044 791 4508, kari.hanninen@eksote.fi
aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja Tiina Kirmanen, puh. 040 561 3627, tiina.kirmanen@eksote.fi

__________________________________________________________

Erikoislääkäri tai lääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Perhepalvelut, Lasten mielenterveys- ja päihdepalvelut
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 2.2.2018                                  Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 12.1.2018                           Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (EKSOTE)
lastenpsykiatrian erikoislääkäriä tai alasta kiinnostunutta laillistettua lääkäriä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Erikoislääkäri vastaa potilasprosesseista ja hoitoon liittyvästä kokonaisuudesta. Työ sisältää kliinistä tutkimus- ja hoitotyötä sekä potilaan kokonaishoidon ja kuntoutuksen koordinointia.  Lastenpsykiatrian palvelut toteutuvat avopalveluina. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut on kehittänyt erikoissairaanhoitoa liikkuvaan, kotiin ja muuhun kasvuympäristöön tehtävään työhön osastohoidon sijaan.

Yksikössä toimi 8 -paikkainen nuorten päiväpainotteinen viikko-osasto.

Kelpoisuutena erikoislääkärin virkaan vaaditaan alan erikoislääkärin pätevyys. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät LS ja paikallisen palkkaussopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi rikosrekisteriote.  Koeaika on 4 kk.

Hakemus liitteineen sisältäen palkkatoiveen osoitetaan ylilääkäri Saarinka Mäki-Hokkoselle.

Työ alkaa:                             1.3.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              163993

Yhteystiedot
Ylilääkäri Saarinka Mäki-Hokkonen, puh. 040 651 3958, saarinka.maki-hokkonen@eksote.fi

________________________________________________________________

Perhepalvelulääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Perhe- ja sosiaalipalvelut
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 2.2.2018                                  Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 12.1.2018                           Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (EKSOTE)
Lasten ja nuorten alkuarviointiyksikköön lääkäriä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Lasten ja nuorten alkuarviointi on perhepalvelujen kynnyksetön palvelu, jonne asiakas voi itse ottaa yhteyttä joko puhelimitse, sähköisesti tai kävelemällä sisään. Yksikön tavoitteena on kiireettömissä tilanteissa vastaanoton toteutuminen 7 päivän sisällä ja päivystyksellisissä asioissa saman päivän aikana. Lääkärin tehtävä tässä yksikössä on olla ensilinjan vastaanottotilanteessa tekemässä tilannekartoitusta ja tutkimus/hoito/jatkosuunnitelmaa.

Kelpoisuutena virkaan vaaditaan laillistetun lääkärin pätevyys. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät LS ja paikallisen palkkaussopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi rikosrekisteriote.  Koeaika on 4 kk.

Hakemus liitteineen sisältäen palkkatoiveen osoitetaan ylilääkäri Leena Suomalaiselle.

Hakemukset sähköisesti osoitteessa www.eksote.fi/rekry. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53100 Lappeenranta.

Työ alkaa:                             1.3.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              164002

Yhteystiedot
Ylilääkäri Leena Suomalainen, puh. 0400 158 901, leena.suomalainen@eksote.fi

_____________________________________________________________

Erikoislääkäri tai lääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Perhepalvelut, Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut
__________________________________________________________________________________

Haku päättyy: 2.2.2018                                  Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 12.1.2018                             Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin (EKSOTE)
nuorisopsykiatrian erikoislääkäriä tai alasta kiinnostunutta laillistettua lääkäriä toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Erikoislääkäri vastaa potilasprosesseista ja hoitoon liittyvästä kokonaisuudesta. Työ sisältää kliinistä tutkimus- ja hoitotyötä sekä potilaan kokonaishoidon ja kuntoutuksen koordinointia.  Lastenpsykiatrian palvelut toteutuvat avopalveluina. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut on kehittänyt erikoissairaanhoitoa liikkuvaan, kotiin ja muuhun kasvuympäristöön tehtävään työhön osastohoidon sijaan.

Yksikössä toimi 8 -paikkainen nuorten päiväpainotteinen viikko-osasto.

Kelpoisuutena erikoislääkärin virkaan vaaditaan alan erikoislääkärin pätevyys. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät LS ja paikallisen palkkaussopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi rikosrekisteriote.  Koeaika on 4 kk.

Hakemus liitteineen sisältäen palkkatoiveen osoitetaan ylilääkäri Saarinka Mäki-Hokkoselle.

Työ alkaa:                             1.3.2018 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              163982

Yhteystiedot
Ylilääkäri Saarinka Mäki-Hokkonen, puh. 040 651 3958, saarinka.maki-hokkonen@eksote.fi

________________________________________________________________

Erikoislääkäri/Erikoistuva lääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Aikuisten psykososiaaliset palvelut
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 09.02.2018                             Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 10.01.2018                         Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus
Tervetuloa työskentelemään uudistuneissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa Etelä-
Karjalassa.

Haemme joukkoomme lääkäriä työskentelemään integroiduissa mielenterveys- ja päihdepalveluissamme. Etsimme psykiatrian erikoislääkäriä tai erikoistuvaa lääkäriä. Huomioimme rekrytoinnissa myös mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostuneet lääkärit pitkään määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Eksote on integroinut mielenterveys-, päihde- ja aikuissosiaalityön palvelut uudenlaisiksi palvelukokonaisuuksiksi. Tuotamme palveluja maakunnan asukkaille integroiduissa palvelukeskittymissä sekä kuntien hyvinvointiasemilla. Pystymme tarjoamaan mielenkiintoisia ja monipuolisia tehtäviä, joiden sisältöön pääset itse vaikuttamaan. Kehitämme toimintaamme aktiivisesti ja panostamme koulutukseen. Työyhteisömme on moniammatillista, koulutettua ja kokenutta. Meillä on mahdollisuus erikoistua psykiatriaan ja päihdelääketieteeseen. Tarjoamme kilpailukykyisen palkkauksen.

Kelpoisuutena virkaan vaaditaan alan erikoislääkärin pätevyys. Lisäksi valinnassa huomioidaan alasta kiinnostuneet laillistetut lääkärit.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 4 kk koeaika.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              163454

Yhteystiedot
Ylilääkäri Kari Hänninen, puh. 044 791 4508,
kari.hanninen@eksote.fi
Yikuisten psykososiaalisten palvelujen johtaja
Tiina Kirmanen, puh. 040 561 3627,
tiina.kirmanen@eksote.fi

________________________________________________________________________

Patologian ylilääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Etelä-Karjalan keskussairaala,
Laboratoriokeskus, Patologia

__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 28.02.2018                              Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 10.01.2018                          Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus
Haemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Laboratoriokeskuksen patologian laboratorioon ylilääkäriä vakituisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle.

Hakijalla tulee olla patologian erikoislääkärin pätevyys ja riittävä kokemus patologian
laboratoriossa toimimisesta. Patologian ylilääkärin tehtäviin kuuluu erikoisalan diagnostiikan asiantuntijatehtävien lisäksi yksikön kehittämistehtävät sekä patologian osaston toiminnan suunnittelu.

Tehtävässä menestyminen edellyttää yhteistyötä eri ammattiryhmien kanssa. Edellytämme hakijoilta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka tulee esittää todistuksella, mikäli äidinkielenä ei ole suomi.

Palkkaus määräytyy paikallisen sopimuksen mukaan.

Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan.

Hakemukset pyydämme lähettämään 28.2.2018 mennessä Kuntarekryn kautta tai sähköpostitse palvelupäällikkö Katariina Vuorenmaalle, katariina.vuorenmaa@eksote.fi.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              163480

Yhteystiedot
Lisätietoja: Laboratoriokeskuksen palvelupäällikkö,
ylilääkäri Katariina Vuorenmaa p. 040 485 9476,
katariina.vuorenmaa@eksote.fi

 

________________________________________________________________________

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 132 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka. Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Olemme savuton työpaikka. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa: Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.

www.eksote.fi