Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Kanta-Hämeen keskussairaala, Päivystysklinikka

Haemme päivystyksen YLE-linjalle uusia päivystäjiä keikkalaisina sekä vakituiseen päivystystyöhön räätälöidyin työajoin.

Kanta-Hämeen keskussairaalan Päivystysklinikka tarjoaa keikkapäivystystöitä 5. vuoden opinnot suorittaneille lääketieteen opiskelijoille ja vastavalmistuneille lääkäreille

Tarjolla on töitä monipuolisesti arkisin, viikonloppuisin, päivätyönä, iltaisin ja öisin. Työvuorot voidaan sopia täysin virka-aikaan, sen ulkopuolelle tai yhdistellen sopivasti omien toiveittesi mukaan. Vuorot arkisin ja viikonloppuisin ovat klo 8 – 16, 16 – 22 ja klo 22 – 08. Mahdollista on sopia myös esim. tietty työvuorojen määrä viikossa tai kuukaudessa. Työ on ns. aula-linjan (eli kävelevien) potilaiden hoitoa. Aiemman yle-seurantalinjan (ambulanssilla tulevat) jaetaan jatkossa OPER- ja KONS -linjoille. Aamuisin ja öisin YLE-linjalla on yksi päivystäjä, mutta iltaisin aina kaksi päivystäjää (vuorot arkisin klo 16 – 20 ja viikonloppuisin klo 14 – 20). Päivystysklinikassa on syyskuusta alkaen yle-päivystäjän lisäksi 5 erikoissairaanhoidon päivystäjää (öisin 4), joten konsultaatioapua on aina saatavilla. Laboratorio- ja röntgenpalvelut sekä vierianalytiikka 24/7. Ennen töiden alkua pidetään perehdytystilaisuus ja tehdään 2 – 4 perehdytysvuoroa ylimääräisenä päivystäjänä.

Korvaukset päivystystyöstä ovat erittäin hyvät: 6. vuoden kandille 50 – 75 €/t riippuen työvuoron ajankohdasta. Valmiin lääkärin korvaustaso ns. ulkopuolisen päivystäjän sopimuksella on luonnollisesti korkeampi ja riippuu työkokemuksen määrästä.

Jos päivystystyö kiinnostaa vähänkin, nyt kannattaa ottaa yhteyttä ja sopia perehdytys ja varata päivystysvuorot syksyksi!

Laita sähköpostia veli-pekka.rautava@khshp.fi tai soita 040 193 7418 (lomalla 15.7. – 11.8.)

Veli-Pekka Rautava
osastonylilääkäri
veli-pekka.rautava@khshp.fi
puh. 03 629 4541 tai 040 193 7418

Hämeenlinnan Terveyspalvelut / Sairaala

Tervehdys Hämeenlinnasta! Hämeenlinnan Terveyspalveluiden Sairaala ja geriatriset palvelut- palveluyksikössä on avoinna terveyskeskuslääkärin sijaisuus. Sijaisuuden aloitus on mahdollista heti tai sopimuksen mukaan. Työskentelyn kesto voidaan sopia toiveesi mukaiseksi. Töitä on mahdollisuus tehdä vuoden loppuun saakka ja tarvittaessa sijaisuutta voidaan jatkaa v. 2020 loppuunkin asti.

Vanajaveden sairaala toimii 90+6- paikkaisena akuuttihoidon ja kuntoutuksen yksikkönä 3:lla osastolla. Osastot ovat profiloituneet:

• Akuuttiosasto 3, 32+1 paikkaa
• uusia asiakkaita n. 100/kk
• etupäässä infektio- ja sydänpotilaita
• 1,5 osastonlääkäriä, ylilääkäri seniorina
• Kuntoutusosasto 2, 30+2 paikkaa
• uusia asiakkaita n. 60/kk
• etupäässä ortopedisia ja neurologisia kuntoutusasiakkaita
• 1,5 osastonlääkäriä, ayl seniorina
• Tutkimus- ja arviointiosasto 1, 28+3 paikkaa
• uusia asiakkaita n. 40/kk
• tutkimus- ja arviointi- ja muistiasiakkaita
• 1 osastonlääkäri – ayl ger el
• kaikki resurssi käytetään kun tarve on, eli profilointi ei ehdoton
• potilasvaihto 2600/v, hoitoaika 7-10 pv

Sairaalan osastoilla toimii siis 4 osastonlääkäriä + ylilääkäri. Olemme saaneet uuden lääkärinviran, jonka täyttöprosessi on vielä kesken. Tämän jälkeen sairaalan lääkärivahvuus kolmella osastolla on 5 osastonlääkäriä + ylilääkäri.

Lääkärin virkoja on yhteensä 11: ylilääkärillä on sis.+ ger. spesialiteetti, 2 apulaisylilääkärillä ja 1 osastonlääkärillä on ger. spesialiteetit. Palveluosastomme lääkäreistä loput 5 hoitaa kaupungin ydinkeskustan kotisairaanhoidon ja palvelutalojen lääkärin tehtävät.

Yksiköllämme on geriatrian erikoislääkäritutkinnon koulutusoikeudet, viroista 2 on geriatriaan erikoistuville varattuja määräaikaisia koulutusvirkoja.

Panostamme vahvasti koulutukseen, kerran viikossa on yksikön lääkäreiden yhteinen koulutusmeeting, talon ulkopuoliseen koulutukseen pääsee ja siihen kannustamme.
Meillä et joudu koskaan työskentelemään yksin, takaamme aina välittömän seniorituen.

Terveyskeskuksessa on oma röntgenyksikkö, natiivikuvat saadaan, radiologi lausuu kuvat ja UÄ- tutkimuksia saadaan hyvin. Endoskopiatutkimukset tehdään omassa yksikössä. TAYS:in sydänsairaalalla on toimipiste terveyskeskuksessa, tätä kautta saadaan rasituskokeet ja on mahdollisuus kardiologin konsultaatioon. Muistidiagnostiikka tehdään talon omalla muistipkl:lla.

Tervetuloa koulutusmyönteiseen geriatriyhteisöömme! Ota yhteyttä niin sovitaan tapaaminen ja suunnitellaan tarpeisiisi sopiva työjakso, jonka voit hyödyntää myös ajatellen mahdollista tulevaa erikoistumistasi. Mikäli kiinnostut geriatriasta syvemmin ja suunnittelet geriatriaan erikoistumista niin tarjoamme tähän kouluttautumisväylän.

Yhteydenotto: Yl Vesa Koivisto p. 050 552 9437, ayl Tuomo Lunnikivi p. 050 505 1909 tai ayl Erja Mustonen p. 050 552 9432.

Vesa Koivisto
ylilääkäri
sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
Puh. 050 552 9437
vesa.koivisto@hameenlinna.fi

Hämeenlinnan terveyspalvelut

hameenlinna

Terveyskeskuslääkärin sijaisuuksia Hämeenlinnassa 1.1.2019 alkaen Viipurintien pääterveysasemalla, Jukolan terveysasemalla Kanta-Hämeen keskussairaalan kupeessa ja Idänpään terveysasemalla lähellä Hämeenlinnan keskustaa sekä 1.4.2019 alkaen Hauhon terveysasemalla n. 30 km Hämeenlinnan keskustasta. Päätoiminen sijaisuus keskustan alueella koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa 1.12.2018 alkaen. Aloitusajat ja palvelusten kestot ovat myös muutoin sovittavissa. Myös osa-aikatyöstä ja työtehtävistä mm. neuvolatyön sisällyttämisestä voidaan sopia. Perehdytyksestä, ohjauksesta sekä hyvästä koulutustarjonnasta on huolehdittu. Terveyskeskuksessamme on kehitettyä moniammatillista työnjakoa, laaja-alaista palveluvalikoimaa ja sähköisiä palveluita. Toimimme virka-ajassa, mutta päivystystyölle tarjoaa hyvät mahdollisuudet Kanta-Hämeen keskussairaalan yhteispäivystys ilta- ja viikonloppuaikaisin. Tervetuloa työhön Hämeenlinnaan!”

Lisätietoja:
Avosairaanhoidon vs ylilääkäri Päivi Mali p. 03-6219910
Apulaisylilääkäri Saija Pesonen p. 03-6219767

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Vanhuspalveluiden ylilääkäri (virka)
päivätyö, kokoaikainen

Tehtävän alkaminen ja kesto
1.1.2019 tai sopimuksen mukaan, vakinainen

Työyksikkö
Forssan sairaala

Organisaation kuvaus
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY) on seudullinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava kokonaisuus. Kuntayhtymään kuuluu Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja
Ypäjän kunnat. Väestöpohja on n. 34 000 asukasta. Henkilöstöä kuntayhtymässä on n.1200. Olemme savuton kuntayhtymä. Terveysasemat toimivat joka kunnassa väestövastuu periaatteella. Forssan sairaalassa toimii perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys sekä osastotoiminnot.

Vanhuspalvelujen tavoitteena on, että ikääntyneet voivat asua kotihoidon ja tukipalvelujen avulla mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Vanhuspalveluiden palvelualueella asiakasohjauksesta vastaa palveluohjauksen yksikkö. Säännöllisen kotihoidon piirissä on n. 580 asiakasta ja kotihoito toimii kaikkien kuntien alueella ympärivuorokautisesti. Kun kotiin saatavat palvelut eivät enää riitä, ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia vanhuksia palvelee tehostetun palveluasumisen yksiköt jokaisessa kunnassa.

Forssan sairaalan yhteydessä toimii myös osaamiskeskus, joka on seudullinen osastokuntoutusyksikkö, jossa hoidetaan potilaita, jotka eniten hyötyvät osastokuntoutuksesta tai kuntoutumisarvioinnista.

Kuvaus tehtävästä
Tule töihin FSHKY:lle, pääset vaikuttamaan oman työsi sisältöön ja olemaan osa osaavaa joukkoamme!

Haemme vanhuspalveluiden ylilääkäriä ottamaan vetovastuuta ikääntyneiden terveydenhuollon palveluista kuntayhtymän alueella. Lääkärinä pääset kehittämään ikääntyneiden terveydenhuollon palveluiden kokonaisuutta.

Työssäsi sinulla on muiden alojen seniorituki ja konsultaatiomahdollisuus. Teemme yhteistyötä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Toivomme, että olet innostunut oman alasi kehittäjä. Kokemus yleislääkärin työstä sekä muusta kehittämistyöstä katsotaan eduksi. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa.

Kelpoisuusvaatimukset
laillistetun lääkärin pätevyys

Palkkaus Lääkärisopimus, palkkatoiveen voi esittää
Koeaika (kuukautta) 6

Lisätietoja Vastaava ylilääkäri Hannu Sulonen, puh. 03 4191 3240
Avohuollon ylilääkäri Arto Honkala, puh. 03 4191 4032
Terveydenhuollon palvelualuejohtaja Sari Kortepohja, puh. 03 4191 4082
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@fshky.fi

Haku päättyy 17.12.2018 klo 15:00

Hakemukset sähköiseen rekrytointijärjestelmään www.seuturekry.fi. Tallenna järjestelmään myös opinto- ja työkokemustietosi. Hakujärjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset 03 621 3915, asiakaspalvelu@seuturekry.fi Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa: Seuturekry Oy, Sibeliuksenkatu 1 A 8, 13100 Hml. Tällöin hakemuksen tiedot talletetaan rekrytointijärjestelmään Seuturekryn toimesta.

____________________________________________________

Roikkuuko stetoskooppisi naulakossa? Mietitkö missä terveyskeskuksessa haluaisit vakituisesti työskennellä lääkärinä? Meille on sinulle vastaus. Tule lääkäriksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymään.

Meillä pääset kehittämään toimintaa, kouluttautumaan ja käytettävissäsi seniorituki.  Aloittaa voit aikataulusi mukaan. Maksamme erittäin kilpailukykyistä palkkaa. Kulkuyhteydet toimivat ympäröiviin isoihin kaupunkeihin, asumiskulut huokeat, harrastusmahdollisuuksia löytyy ja luontokin ikkunan takana. Meidät löydät myös facebookista FSHKY ja www.fshky.fi sivuilta

Ei ihme jos kiinnostuit, ota yhteyttä niin kerromme todella mielellämme lisää!

Avohoidon ylilääkäri Arto Honkala p. 050 5537802

Terveydenhuollon palvelualuejohtaja Sari Kortepohja p. 040-6486911

Yhtymäjohtaja Katariina Korhonen p. 040 662 7620

__________________________________________________________

Sairaalayleislääkäri kirurgialle (virka)

päivätyö, kokoaikainen

Tehtävän alkaminen ja kesto 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan, vakinainen
Työyksikkö Forssan sairaala
Organisaation kuvausKuvaus tehtävästä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä on seudullinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottava kokonaisuus. Kuntayhtymään kuuluu Forssan kaupunki sekä Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat. Väestöpohja on n. 34 000 asukasta.  Henkilöstöä kuntayhtymässä on n. 1200. Olemme savuton kuntayhtymä.Forssan sairaalassa toimii kirurgian ja sisätautien vuodeosastot sekä perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys. Lisäksi meillä on vasta valmistunut osaamiskeskus, joka on kuntoutukseen suuntautunut yksikkö. Terveysasemat toimivat joka kunnassa väestövastuu periaatteella. Forssasta on hyvä kulkuyhteydet lähimpiin suuriin kaupunkeihin.

Tule töihin kirurgialle Forssan sairaalaan, pääset vaikuttamaan oman työsi sisältöön ja olemaan osa osaavaa joukkoamme!

Haemme sairaalayleislääkäriä Forssan sairaalaan ottamaan vetovastuuta kirurgisen osaston toiminnasta ja kehittämisestä. Haluamme kehittää potilashoidon laatua ja parantaa hoidon jatkuvuutta. Työskentely tapahtuu kirurgisella osastolla yhdessä osaavan hoitohenkilöstön kanssa. Työnkuvaan kuuluu osaston potilaiden diagnostiikka, tilan seuranta, perussairauksien ja lääkityksen kokonaisvaltainen hoito ja jatkohoidon koordinointi.

Forssan sairaalassa ei keskittämisasetuksen voimaantulon jälkeen ole ollut anestesiaa vaativaa toimintaa, mutta erikoislääkärivetoisia poliklinikoita on sairaalassa runsaasti. Ilman anestesiaa vaativia toimenpiteitä tehdään sairaalassa edelleen (POKI toiminta). Työssäsi sinulla on seniorituki ja konsultaatiomahdollisuus. Teemme yhteistyötä Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Toivomme, että olet innostunut oman alasi kehittäjä. Kokemus yleislääkärin työstä sekä muusta kehittämistyöstä katsotaan eduksi. Valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa.

 

Kelpoisuusvaatimukset   laillistetun lääkärin pätevyys
Palkkaus Lääkärisopimus, palkkatoiveen voi esittää
Koeaika (kuukautta) 6

 

Lisätietoja Vastaava ylilääkäri Hannu Sulonen, puh. 03 4191 3240

Kirurgian ylilääkäri Juri Pere, puh. 03 4191 3148

Terveydenhuollon palvelualuejohtaja Sari Kortepohja, puh. 03 4191 4082

Haku päättyy 17.12.2018 klo 15:00

Hakemukset sähköiseen rekrytointijärjestelmään www.seuturekry.fi. Tallenna järjestelmään myös opinto- ja työkokemustietosi. Hakujärjestelmän käyttöön liittyvät kysymykset 03 621 3915, asiakaspalvelu@seuturekry.fi Vaihtoehtoisesti hakemuksen voi toimittaa: Seuturekry Oy, Sibeliuksenkatu 1 A 8, 13100 Hml. Tällöin hakemuksen tiedot talletetaan rekrytointijärjestelmään Seuturekryn toimesta.