Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

Etelä-Karjalan keskussairaala, Eksote

Eksotekuva

Palvelupäällikkö/Ylilääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Aikuisten psykososiaaliset palvelut
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 20.5.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 24.4.2018                            Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Etsimme palvelupäällikköä mielenterveys- ja päihdepalveluiden avo- ja osastopalveluihin

Tervetuloa työskentelemään uudistuneissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa Etelä-Karjalassa.

Olemme integroineet psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelut, psykososiaalisen kuntoutuksen ja aikuisten sosiaalipalvelut Aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalueeksi. Toimintamme perustuu ihmisten arjessa pärjäämisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja osallisuuden vahvistamiseen.

Haemme joukkoomme palvelupäällikköä, joka toimii mielenterveys- ja päihdepalvelujen osastopalvelujen ja avohoidon palvelujen ylilääkärinä. Palvelupäällikkö kuuluu Aikuisten psykososiaalisten palvelujen johtoryhmään. Hän johtaa kokonaisuutta, johon kuuluvat psykiatriset osastot, päihdelaitoskuntoutus, mielenterveys- ja päihdepäivystys sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottotoiminta mielenterveyskeskuksissa ja hyvinvointiasemilla.

Edellytämme kykyä johtaa ja kehittää laajaa kokonaisuutta sekä hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Etsimämme henkilö on Suomessa laillistettu lääkäri, jolla on psykiatrian erikoislääkärin tutkinto tai riittävä perehtyneisyys mielenterveys- ja päihdepalveluihin.

Tarjoamme mahdollisuuden
– työskennellä moniammatillisessa, osaavassa ja innostavassa työyhteisössä

– kehittää mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudenlaisia toimintatapoja osana monialaisia palveluprosesseja

– osallistua psykososiaalisten palvelujen uudistamiseen osana tulevia maakunta- ja soterakenteita

– työskennellä työpisteessä erinomaisten kulkuyhteyksien varrella

– hyödyntää osaamistasi laaja-alaisesti ja vaikuttaa itse tehtäväkuvaasi

– kilpailukykyisen palkkauksen. Sinulla on mahdollisuus esittää palkkatoivomuksesi.

Virkaan valitulla on 6 kuukauden koeaika.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Työ alkaa:                             1.6. tai sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              176710

Yhteystiedot
Aikuisten psykososiaalisten palvelujen ja työelämäpalvelujen johtaja Tiina Kirmanen, p. 040 561 3627, tiina.kirmanen@eksote.fi. Ajalla 25.4. – 2.5.2018 Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Marja Kosonen, p. 040 510 6975

_____________________________________________________

Päivystyksen osastonylilääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Terveys- ja vanhustenpalvelut
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 13.5.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 19.4.2018                            Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Tule osastonylilääkäriksi aktiiviseen ja yhteen hiileen puhaltavaan työyhteisöömme!

Tämän vuoden alussa valmistuneesta uudesta sairaalasiivestä päivystys saa kesäkuussa
ajanmukaiset tilat. Samalla toimintansa aloittaa myös uusi 35-paikkainen päivystysvuodeosasto, jolla hoidamme eri erikoisalojen potilaita.

Päivystyksen osastonylilääkäri vastaa päivystyksen prosessien sujuvuudesta ja potilastyön lisäksi kouluttaa akuuttilääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä sekä muuta henkilökuntaamme. Uudistamme päivystyksen toimintatapoja siirtyessämme uusiin tiloihin. Haemme jatkuvasti innovatiivisia ratkaisuja potilaidemme hoidossa, olemme mm. Suomen etulinjassa kehittäneet kotiin vietäviä palveluita. Yhteistyömme ensihoidon kanssa tiivistyy entisestään kahden ensihoitolääkärin aloittaessa työnsä päivystyksessä kesällä.

Tervetuloa työhön, jossa Sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ja kehittää
päivystystoimintaa! Rekrytointisopimuksemme takaa Sinulle mm. hyvät kouluttautumismahdollisuudet, kuten kerran vuodessa osallistumisen ulkomaiseen kongressiin. Kilpailukykyisestä tehtäväkohtaisesta palkasta sinun on mahdollista neuvotella kanssamme.

Osastonylilääkärin virkaa hakevalta edellytämme erikoislääkärin tutkintoa akuuttilääketieteen tai päivystävältä kliiniseltä lääketieteen erikoisalalta. Virkaan valitulta vaadimme riittävää kielitaitoa.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Noudatamme 3 kk koeaikaa.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              177716

Yhteystiedot
Ylilääkäri Afra Prokki, puh. 040 198 8856,
afra.prokki@eksote.fi

_______________________________________________________

Päivystysosaston osastonylilääkäri
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Terveys- ja vanhustenpalvelut
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 13.5.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 19.4.2018                            Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Tule osastonylilääkäriksi aktiiviseen ja yhteen hiileen puhaltavaan työyhteisöömme!

Tämän vuoden alussa valmistuneesta uudesta sairaalasiivestä päivystys saa kesäkuussa
ajanmukaiset tilat. Samalla toimintansa aloittaa myös uusi 35-paikkainen päivystysvuodeosasto, jolla hoidamme eri erikoisalojen potilaita.

Päivystysosastolla potilaiden hoidosta vastaavat eri erikoisalojen lääkärit. Osastonylilääkäri vastaa akuuttilääketieteen erikoisalan potilaista ja varmistaa kaikkien potilaiden osalta sujuvan hoidon tekemällä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Toimenkuvaan kuuluu myös erikoistuvien lääkäreiden sekä muun henkilökunnan koulutus.

Tervetuloa työhön, jossa Sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä ja kehittää
päivystystoimintaa! Rekrytointisopimuksemme takaa Sinulle mm. hyvät kouluttautumismahdollisuudet, kuten kerran vuodessa osallistumisen ulkomaiseen kongressiin. Kilpailukykyisestä tehtäväkohtaisesta palkasta sinun on mahdollista neuvotella kanssamme.

Osastonylilääkärin virkaa hakevalta edellytämme erikoislääkärin tutkintoa akuuttilääketieteen tai päivystävältä kliiniseltä lääketieteen erikoisalalta. Virkaan valitulta vaadimme riittävää kielitaitoa.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Noudatamme 3 kk koeaikaa.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:                              LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain:                              178463

Yhteystiedot
Ylilääkäri Afra Prokki, puh. 040 198 8856,
afra.prokki@eksote.fi

_______________________________________________________

Osastonylilääkärit, anestesia- ja leikkausosasto
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Etelä-Karjalan keskussairaala
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 29.4.2018                                Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 6.4.2018                               Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) Etelä-Karjalan keskussairaalan anestesiayksikköön kahta osastonylilääkäriä. Toisen osastonylilääkärin sijoituspaikka on pääleikkausosasto ja toisen vastuualueena on postoperatiivinen prosessi, sisältäen heräämön, postoperatiivisen valvonnan sekä Herko-toiminnan.

Kelpoisuutena virkaan vaaditaan anestesiologian tai anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin pätevyys sekä hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka tulee esittää todistuksella, mikäli äidinkielenä ei ole suomi. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Järjestämme joustavat mahdollisuudet osallistua valtakunnallisiin ja ulkomaisiin koulutuksiin ja kursseille korvaten kustannukset KVTES:n mukaan ja antaen palkallisen virkavapaan. Sairaalassamme on mahdollisuudet monipuoliseen lääkärin työhön ja tutkimukseen. Alueellamme on hyvät vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ja kaunis luonto.

Virkoihin valittujen on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viroissa on 4 kuukauden koeaika.

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti KuntaRekryn kautta. Kirjalliset hakemukset sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.

Työ alkaa:                             Sopimuksen mukaan
Palkkaus:
Työavain:                              174816

Yhteystiedot
Ylilääkäri Seppo Mustola, puh. 044 791 5832, seppo.mustola@eksote.fi

 

_______________________________________________________

Ylilääkäri, ortopedia
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Etelä-Karjalan keskussairaala
__________________________________________________________________________________
Haku päättyy: 7.5.2018                                  Työsuhteen kesto: Vakinainen
Ilmoitus jätetty: 23.3.2018                           Työn luonne: Kokoaikatyö
__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Ortopedian klinikan ylilääkärin siirryttyä sairaalamme operatiivisen toiminnan ylilääkäriksi haemme hänen tilalleen uutta ortopedian tulosyksikön esimiestä.

Etelä-Karjalan keskussairaala on yksi kahdestatoista ympärivuorokautisen laajan päivystyksen sairaalasta, jossa on vaativa erikoisalapäivystys. Ortopedia ja traumatologia on leikkausmääriltään sairaalamme suurin kirurginen erikoisala (40% kaikista leikkauksista). Vuodeosastomme ja päivystys muuttavat uuden K-siiven moderneihin tiloihin kesäkuun alussa.

Eksote tarjoaa vuodessa kaksi viikkoa palkallista virkavapaata kouluttautumista varten, josta yksi viikko voi olla koulutusta ulkomailla.

Palkkauksessa noudatetaan paikallista sopimusta, joka on yli VES-tason. Voit esittää oman palkkatoivomuksesi. Tuemme kliinistä tutkimustyötä ja kannustamme väitöskirjatyöhönkin halujesi mukaan. Osallistumme muuttokustannuksiin paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Kelpoisuutena virkaan on Suomessa laillistetun ortopedian erikoislääkärin oikeudet ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka tulee esittää todistuksella, mikäli äidinkielenä ei ole suomi. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Väitöskirja tai dosentuuri katsotaan eduksi virkaan valittaessa. Virassa tarvitaan kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön ja kokemusta esimiestehtävistä tai halua kehittyä ja kouluttautua esimieheksi.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Hakemus on lähetettävä viimeistään 7.5.2018 ensisijaisesti sähköisesti KuntaRekryn kautta. Kirjalliset hakemukset sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.

Työ alkaa:                             sopimuksen mukaan
Palkkaus:
Työavain:                             172094

Yhteystiedot
Operatiivisen toiminnan ylilääkäri Juha Kasurinen, p. 040 651 3705 ja sairaalan johtaja Tarja Nylund, p. 040 127 4200

 

 

_________________________________________________________________

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 132 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa somaattisesta erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka. Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Olemme savuton työpaikka. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa: Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia.

www.eksote.fi