Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

Etelä-Karjalan keskussairaala, Eksote

Eksotekuva

Erikoislääkäri tai lääkäri

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Perhepalvelut, Nuorten mielenterveys- ja
päihdepalvelut

__________________________________________

Haku päättyy: 12.5.2019

Työsuhteen kesto: Vakinianen

Ilmoitus jätetty: 12.4.2019

Työn luonne: Kokoaikatyö

___________________________________________

Tehtävän kuvaus:

Etsimme joukkoomme lasten- tai nuorisopsykiatrian erikoislääkäriä. Myös alasta kiinnostuneet
lääkärit huomioidaan.

Eksotessa on integroitu onnistuneesti perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon prosessit. Työn ansiosta hoitoon pääsy on nopeutunut ja painopiste siirtynyt varhaisempaan vaiheeseen.
Lastenpsykiatrian palvelut toteutamme avopalveluina. Yksikössä toimii nuorisopsykiatrian viikko-osasto.

Kasvu- ja kehitysympäristöihin tehtävää työtä tuetaan myös liikkuvin palvelumuodoin.

Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja haastavan työn ja kokeneiden kollegoiden tuen. Panostamme ammatillisiin kehittymistarpeisiisi. Tehtäväkuva on räätälöitävissä soveltuvin osin.

Voit aloittaa työsi tässä toistaiseksi voimassa olevassa virassa 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan. Kelpoisuutena erikoislääkärin virkaan vaaditaan alan erikoislääkärin pätevyys. Palkkaus ja
virkasuhteen ehdot määräytyvät LS ja paikallisen palkkaussopimuksen mukaan.

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi
rikosrekisteriote. Koeaika on 4 kk.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Kiinnostuitko? Kysy lisää ylilääkäri Saarinka Mäki-Hokkonen, puh. 040 651 3958, email: saarinka.maki-hokkonen@eksote.fi

Hakemus liitteineen sisältäen palkkatoiveen osoitetaan ylilääkäri Saarinka Mäki-Hokkoselle.

Työ alkaa: 1.6.2019 tai sopimuksen mukaan
Palkkaus: LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain: 227035

Yhteystiedot:

Ylilääkäri Saarinka Mäki-Hokkonen, puh. 040
651 3958, saarinka.maki-hokkonen@eksote.fi

 

 

__________________________________________

Ihotautien ylilääkäri

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Etelä-Karjalan keskussairaala

______________________________________________

Haku päättyy: 6.5.2019

Ilmoitus jätetty: 5.4.2019

Työsuhteen kesto: Vakinainen

Työn luonne: Kokoaikatyö

_______________________________________________

Tehtävän kuvaus

Haemme ylilääkäriä ihotautien erikoisalalle. Poliklinikallamme on ylilääkärin viran lisäksi yksi erikoislääkärin virka, joka on vakinaisesti täytettynä. Poliklinikallamme työskentelee lisäksi 3
sairaanhoitajaa ja osastosihteeri.

Työ on pääosin polikliinisesti tapahtuvaa. Tarvittaessa käytössämme on uudessa K-sairaalassa
osastopaikka vuodepotilaalle.
Ihotautien poliklinikalla tehdään alueemme epikutaanitestit. Prick-testit tehdään pääosin kliinisen
fysiologian yksikössä. Käytössämme on kaksi kapeakaista-UVB valohoitolaitetta, joista toisessa
on myös UVA-valohoitomahdollisuus. Lisäksi käytössämme on SUP-valohoitolaite.
Tietojärjestelmänä on Effica, joka marraskuussa päivittyy Lifecareksi.
Tarjoamme hyvät koulutusedut, mm. vakinaisessa virassa oleville lääkäreille annetaan
mahdollisuus osallistua yhteen korkeintaan viikon pituiseen ulkomaiseen kongressiin.
Ylilääkärinä kehität ihotautien hoitokäytäntöjä ja prosesseja. Vastaat osaltasi yksikön toiminnasta
ja taloudesta.
Kelpoisuutena virkaan vaaditaan ihotautien erikoislääkärin pätevyys ja hyvä suomenkielen taito.
Hallinnollinen kokemus ja koulutus katsotaan eduksi.
Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan. Noudatamme virassa 6 kk koeaikaa.

Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä
infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin
potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä:
http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Työpaikkaa haetaan sähköisesti osoitteessa www.eksote.fi/rekry. Työhakemuksen voi toimittaa
myös sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri,
Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 LAPPEENRANTA

 

Työ alkaa: Sopimuksen mukaan
Palkkaus: LS ja paikallinen palkkaussopimus
Työavain: 224423

 

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa ylilääkäri Elina Alatalo p. 044
791 5685 tai medisiinisen osaamiskeskuksen
ylilääkäri Minna Linna p. 044 791 5701,
etunimi.sukunimi@eksote.fi

 

_______________________________________________

 

Osastonlääkärit (2), Kuntoutuskeskus

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Kuntoutus, Kuntoutuskeskus

_________________________________________________________

Haku päättyy:30.4.2019

Työsuhteen kesto:Määräaikainen

Ilmoitus jätetty:1.4.2019

Työn luonne:Kokoaikatyö

Tehtävän kuvaus

Haemme lääkäreitä erityisesti kesäksi 2019, pitempi virkasuhde myös mahdollinen.

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on 35 erikoisalaa, joista useimpiin meillä on myös koulutusoikeudet. Kuntoutuksen vastuualueella (erikoisalat fysiatria ja geriatria, yleislääketiede ja työterveyshuolto sekä kuntoutuksen erityispätevyyteen kelpaavat kuntoutus, kuntoutustutkimus sekä kehitysvammalääketieteen erityispätevyyteen oikeuttava kehitysvammapoliklinikka) on avoinna 2 osastonlääkärin virkaa kesäksi 2019 tai 6 – 12 kk vuodelle 2019 – 2020 kuntoutusosastoillamme. Kelpoisuusehtona 5. vuosikurssin lääketieteen opiskelija tai laillistettu lääkäri.

 

Saat rekrytointisopimuksemme mukaisen palkan rekrytointilisineen. Päivystät ainoastaan kuntoutusosastoja vuorollasi (vapaamuotoinen päivystys, ei yöpäivystystä). Pääset perehtymään Lean -kehittämiseen ja moniammatilliseen työskentelytapaan kokeneen seniorilääkärin ohjauksessa. Kuntoutuksen vastuualueella on mm. 3 vuoden koulutusoikeudet fysiatriaan (Helsingin ja Itä-Suomen yo), 3 vuoden koulutusoikeuden geriatriaan (Itä-Suomen yo).

 

Vuonna 2015 sai kuntoutuskeskuksemme Suoman Lääkäriliiton laatupalkinnon tunnustuksena Lean-johtamisella tehdystä kehittämisyöstä ja jatkuvasta parantamisesta.

 

Muistathan, että valinta erikoislääkärin koulutukseen uusiutuu 2019, ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019 ja valinta tapahtuu alkupisteiden, haastattelun ja koejakson perusteella. Alkupisteitä saa työkokemuksesta sekä tieteellisistä ansioista. Tässä sinulle tilaisuus saada arvokasta työkokemusta josta on hyötyä, on tuleva erikoisalasi mikä tahansa.

 

Viroissa edellytetään tartuntatautilain 48§ edellyttämää rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

 

Työ alkaa:                            sopimuksen mukaan

Palkkaus:

Työavain:                             225674

 

Yhteystiedot

Kuntoutusjohtaja, fysiatrian ylilääkäri Markku Hupli, puh. 044 791 5516.

Geriatrian ylilääkäri Laura Majander, puh. 040 127 4113

etunimi.sukunimi@eksote.fi.

 

______________________________________________________________

Ylilääkäri, ortopedia

 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote, Etelä-Karjalan keskussairaala

__________________________________________________________________________________

Haku päättyy:30.4.2019                               Työsuhteen kesto:Vakinainen

Ilmoitus jätetty:4.3.2019                              Työn luonne:Kokoaikatyö

__________________________________________________________________________________

Tehtävän kuvaus

Etelä-Karjalan keskussairaalan ortopedian klinikka etsii ylilääkäriä.

Etelä-Karjalan keskussairaala on yksi kahdestatoista ympärivuorokautisen laajan päivystyksen sairaalasta, jossa on vaativa erikoisalapäivystys. Ortopedia ja traumatologia ovat leikkausmääriltään sairaalamme suurin kirurginen erikoisala (40% kaikista leikkauksista). Vuodeosastomme ja päivystys toimivat uusissa, moderneissa tiloissa 2018 valmistuneessa K-siivessä.

Eksote tarjoaa vuodessa kaksi viikkoa palkallista virkavapaata kouluttautumista varten, josta yksi viikko voi olla koulutusta ulkomailla.

Palkkauksessa noudatetaan paikallista sopimusta, joka on yli VES-tason. Voit esittää oman palkkatoivomuksesi. Tuemme kliinistä tutkimustyötä ja kannustamme väitöskirjatyöhönkin halujesi mukaan. Osallistumme muuttokustannuksiin paikallisen sopimuksen mukaisesti.

Kelpoisuutena virkaan on Suomessa laillistetun ortopedian erikoislääkärin oikeudet ja hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito, joka tulee esittää todistuksella, mikäli äidinkielenä ei ole suomi.

Virassa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä moniammatilliseen yhteistyöhön ja kokemusta esimiestehtävistä tai halua kehittyä ja kouluttautua esimieheksi. Arvostamme kliinisen työn ohella tieteellistä meritoitumista (väitöskirja, dosentuuri).

Virkaan valitun on esitettävä 30 päivän kuluessa valinnasta tiedon saatuaan hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa. Eksotessa on käytössä infektioturvallisuuskyselylomake. Kysely tehdään kaikille Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriin potilastyöhön tai potilastyön harjoitteluun tuleville. Käy tutustumassa lomakkeeseen tästä linkistä: http://www.eksote.fi/tyoeksotessa/tulossa-eksoteen-toihin/kyselyt-ja-lomakkeet/Sivut/default.aspx

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hanki itsellesi elämä ja laatuaikaa Saimaan rannalta ja tule ylilääkäriksi Etelä-Karjalan keskussairaalan ortopedian klinikkaan, jossa työskentelee kuusi mukavaa kollegaa: yksi pyöräilee, toinen rassaa Harley Davidson moottoripyöriä, eräs vääntää rautaa salilla, triathlonisti on hypännyt mäkeä yli 130 m, tekonivelortopedi viettää vapaa-aikaa hiihtoladulla ja toinen tekonivelisti revittelee kitaralla.

Lisätietoja virasta antavat operatiivisen toiminnan ylilääkäri Juha Kasurinen puh. 040 651 3705 ja sairaalan johtaja Tarja Nylund puh. 040 127 4200

Hakemus on lähetettävä viimeistään 30.4.2019 ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Kirjalliset hakemukset sähköpostitse: kirjaamo@eksote.fi tai kirjeitse: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Kirjaamo, Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta.

Työ alkaa:                             sopimuksen mukaan

Palkkaus:                             LS ja paikallinen sopimus

Työavain:                             219673

Työnantajakuvaus Yhteystiedot
130 000 syytä herätä aamuisin

 

Eksote tuottaa sosiaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa, Imatralla ja lähikunnissa. Asukkaita on noin 130 000. Alueella Etelä-Karjalan keskussairaala vastaa erikoissairaanhoidosta. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ennakoivalla ja kuntouttavalla otteella. Eksote on monien mahdollisuuksien työpaikka.

 

Meitä eksotelaisia on kaikkiaan noin 5000 ja työskentelemme noin 250:llä eri ammattinimikkeellä. Toimipisteitä meillä on noin sata. Olemme savuton työpaikka. Lappeenrantaan pääsee junalla Helsingistä 2 tunnissa ja Lahdesta tunnissa. Työn ja perheen tasapainottelu vaatii Lappeenrannan seudulla vähemmän jonglöörin taitoja kuin monissa suuremmissa kaupungeissa. Asuntotilanne on hyvä ja työmatkat sujuvat ilman ruuhkia. Vakituiseen virkaan valittavalle, jolla ei ole asuntoa työsuhteen alkaessa, kustannetaan kuukauden asuminen työn-
antajan järjestämässä asunnossa. Kyseessä on verotettava etuus.

 

www.eksote.fi

Operatiivisen toiminnan ylilääkäri Juha Kasurinen, p. 040 651 3705 ja sairaalan johtaja Tarja Nylund, p. 040 127 4200

 

 

________________________________________________________________________